Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Xem Ngay Thánh Lồng Tiếng Official – Phân Tích Tổng View, Thu Nhập, Subscriber

Xem Ngay Thánh Lồng Tiếng Official – Phân Tích Tổng View, Thu Nhập, Subscriber

Bạn đang muốn tìm hiểu thông tin về chủ đề “THÁNH LỒNG TIẾNG Official”. mekonggroup.net sẽ tổng hợp các thông tin để trả lời thắc mắt cho các bạn trong bài viết này. Mời các bạn đọc hết bài viết này để tìm được những thông tin mà mình muốn xem nhé. Bạn cũng có thể xem thêm một số bài viết chủ đề khác tại đây: https://mekonggroup.net/blog/ LU Mê Gái, Duy Rượu De, Chó Lulu.

Xem thông tin về THÁNH LỒNG TIẾNG Official

Thông tin

 • Tên kênh: THÁNH LỒNG TIẾNG Official
 • Link của kênh: Truy cập vào kênh THÁNH LỒNG TIẾNG Official tại đây
 • Thu nhập trung bình hàng ngày của kênh: 98803 VNĐ
 • Thu nhập trung bình hàng tháng của kênh: 2964109 VNĐ
 • Thu nhập trung bình hàng năm của kênh: 35569308 VNĐ
 • CPM trung bình của ngành chủ đề này (Thu nhập trên 1000 lần hiển thị quảng cáo): 11375 VNĐ
 • Tổng số video của kênh THÁNH LỒNG TIẾNG Official: 595 video
 • Tổng lượt xem của kênh: 114848827 view
 • Lượt xem trung bình hàng ngày: 8685 view
 • Lượt xem trung bình hàng tháng: 260550 view
 • Lượt xem trung bình hàng năm: 3126600 view
 • Kênh thuộc quốc gia VN
 • ID của kênh: UCgK8YzxH4ow7Pz-elYZC1ow
 • ID theo tên của kênh: @THANHLONGTIENGOfficial
 • Thể loại: entertainment
 • Số lượng người đăng ký: 1,980,000 – Lượt Subscriber
 • Ngày đăng video đầu tiên: Nov 29th, 2015

Giới thiệu về kênh

Kênh THÁNH LỒNG TIẾNG ra đời với mục đích xây dựng những Video Clip tạo nhiều niềm vui cho mọi người bằng việc lồng ghép chế lời!Thanks so much !
Youtube : https://www.youtube.com/@THANHLONGTIENGOfficial
Fanpage : https://www.facebook.com/thanhlongtieng
Tiktok : https://www.tiktok.com/@thanhlongtieng.vn

Xem video liên quan đến THÁNH LỒNG TIẾNG Official

❤ Tào Tháo Hiến Kế Giải Cứu Bất Động Sản | Thánh Lồng Tiếng

Thánh Lồng Tiếng | Khai Phong Phủ Bái Bai 2022

Thánh Lồng Tiếng |? Châu Tinh Trì Cãi Lộn Tay Đôi Gia Đình Vợ ( Chữi thấy sợ ) ?

Đánh giá của người dùng về kênh này

 • 8 điểm cho tiêu chí giải trí
 • 8 điểm cho tiêu chí lượt theo dõi
 • 8 điểm cho tiêu chí lượt xem
 • 6 điểm cho tiêu chí số lượng video
 • 9 điểm cho tiêu chí tỉ lệ tương tác
 • 5 điểm cho tiêu chí cộng đồng
 • 6 điểm cho tiêu chất lượng kênh

Hình ảnh liên quan đến THÁNH LỒNG TIẾNG Official

Phát hiện thấy 10 nội dung phù hợp chủ đề THÁNH LỒNG TIẾNG Official.

Thánh Lồng Tiếng Official - Youtube
Thánh Lồng Tiếng Official – Youtube
Thánh Lồng Tiếng | Lu Canh Cửa - Youtube
Thánh Lồng Tiếng | Lu Canh Cửa – Youtube
Thánh Lồng Tiếng | Lu Nhiều Chuyện Như Chó - Youtube
Thánh Lồng Tiếng | Lu Nhiều Chuyện Như Chó – Youtube
Thánh Lồng Tiếng | Lời Kể Của Bộ Xương - Youtube
Thánh Lồng Tiếng | Lời Kể Của Bộ Xương – Youtube
Thánh Lồng Tiếng Official - Youtube
Thánh Lồng Tiếng Official – Youtube

Bạn có thể xem thêm một số thông tin liên quan đến THÁNH LỒNG TIẾNG Official tại đây

Thông tin liên lạc với kênh

Một số kênh liên quan

 • Tên kênh liên quan: HỒN QUÊ
 • Lượng fan hâm mộ của kênh: 7.5K subscribers
 • Số lượng video của kênh: 81
 • Tên kênh liên quan: Resort Hàng Dương
 • Lượng fan hâm mộ của kênh: 4.07K subscribers
 • Số lượng video của kênh: 9
 • Tên kênh liên quan: Best Food Shows
 • Lượng fan hâm mộ của kênh: 1.17 million subscribers
 • Số lượng video của kênh: 10
 • Tên kênh liên quan: meMUSIC
 • Lượng fan hâm mộ của kênh: 267K subscribers
 • Số lượng video của kênh: 1 video”}]},”navigationEndpoint”:{“clickTrackingParams”:”CEQQljUYASITCMWhwOWQqf0CFQkcKgodfBYNFDIGZy1oaWdoWhhVQ2dLOFl6eEg0b3c3UHotZWxZWkMxb3eaAQUQ8jgYaA==”,”commandMetadata”:{“webCommandMetadata”:{“url”:”/watch?v=IPpcuJ4ICl0&list=PLbX8gPIFFmYp1SAb9tUUYjLzdFuuiFFr2″,”webPageType”:”WEB_PAGE_TYPE_WATCH”,”rootVe”:3832}},”watchEndpoint”:{“videoId”:”IPpcuJ4ICl0″,”playlistId”:”PLbX8gPIFFmYp1SAb9tUUYjLzdFuuiFFr2″,”params”:”OAI%3D”,”loggingContext”:{“vssLoggingContext”:{“serializedContextData”:”GiJQTGJYOGdQSUZGbVlwMVNBYjl0VVVZakx6ZEZ1dWlGRnIy”}},”watchEndpointSupportedOnesieConfig”:{“html5PlaybackOnesieConfig”:{“commonConfig”:{“url”:”https://rr3—sn-8pxuuxa-nbozs.googlevideo.com/initplayback?source=youtube&oeis=1&c=WEB&oad=3200&ovd=3200&oaad=11000&oavd=11000&ocs=700&oewis=1&oputc=1&ofpcc=1&msp=1&odepv=1&id=20fa5cb89e080a5d&ip=2402%3A800%3A63e6%3Aef16%3A7d64%3Aa5ce%3A46f3%3A8503&initcwndbps=1433750&mt=1677068497&oweuc=&pxtags=Cg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1MA&rxtags=Cg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1MA%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1MQ%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1Mg%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1Mw%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1NA%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1NQ%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1Ng”}}}}},”videoCountShortText”:{“simpleText”:”1″},”trackingParams”:”CEQQljUYASITCMWhwOWQqf0CFQkcKgodfBYNFA==”,”thumbnailText”:{“runs”:[{“text”:”1″,”bold”:true},{“text”:” video”}]},”ownerBadges”:[{“metadataBadgeRenderer”:{“icon”:{“iconType”:”CHECK_CIRCLE_THICK”},”style”:”BADGE_STYLE_TYPE_VERIFIED”,”tooltip”:”Verified”,”trackingParams”:”CEQQljUYASITCMWhwOWQqf0CFQkcKgodfBYNFA==”,”accessibilityData”:{“label”:”Verified”}}}],”thumbnailRenderer”:{“playlistVideoThumbnailRenderer”:{“thumbnail”:{“thumbnails”:[{“url”:”https://i.ytimg.com/vi/IPpcuJ4ICl0/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCOADEI4CSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLA2BPC-kTzf5c46sMZ4pB2hNk18sQ”,”width”:480,”height”:270}]},”trackingParams”:”CEUQy-wJIhMIxaHA5ZCp_QIVCRwqCh18Fg0U”}},”thumbnailOverlays”:[{“thumbnailOverlaySidePanelRenderer”:{“text”:{“simpleText”:”1″},”icon”:{“iconType”:”PLAYLISTS”}}},{“thumbnailOverlayHoverTextRenderer”:{“text”:{“runs”:[{“text”:”Play all”}]},”icon”:{“iconType”:”PLAY_ALL”}}},{“thumbnailOverlayNowPlayingRenderer”:{“text”:{“runs”:[{“text”:”Now playing”}]}}}],”viewPlaylistText”:{“runs”:[{“text”:”View full playlist”,”navigationEndpoint”:{“clickTrackingParams”:”CEQQljUYASITCMWhwOWQqf0CFQkcKgodfBYNFDIGZy1oaWdo”,”commandMetadata”:{“webCommandMetadata”:{“url”:”/playlist?list=PLbX8gPIFFmYp1SAb9tUUYjLzdFuuiFFr2″,”webPageType”:”WEB_PAGE_TYPE_PLAYLIST”,”rootVe”:5754,”apiUrl”:”/youtubei/v1/browse”}},”browseEndpoint”:{“browseId”:”VLPLbX8gPIFFmYp1SAb9tUUYjLzdFuuiFFr2″}}}]}}},{“gridPlaylistRenderer”:{“playlistId”:”PLbX8gPIFFmYpJRQ0Vm44kFoya-v3yVKxj”,”thumbnail”:{“thumbnails”:[{“url”:”https://i.ytimg.com/vi/IHiXqJlqoeo/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwExCOADEI4CSFryq4qpAyMIARUAAIhCGAHwAQH4AZQDgALQBYoCDAgAEAEYSyBlKDUwDw==&rs=AOn4CLCmp_M5-az49Jw7GgmII1qjs89kHQ”,”width”:480,”height”:270}]},”title”:{“runs”:[{“text”:”SHORTS”,”navigationEndpoint”:{“clickTrackingParams”:”CEIQljUYAiITCMWhwOWQqf0CFQkcKgodfBYNFDIGZy1oaWdoWhhVQ2dLOFl6eEg0b3c3UHotZWxZWkMxb3eaAQUQ8jgYaA==”,”commandMetadata”:{“webCommandMetadata”:{“url”:”/watch?v=IHiXqJlqoeo&list=PLbX8gPIFFmYpJRQ0Vm44kFoya-v3yVKxj”,”webPageType”:”WEB_PAGE_TYPE_WATCH”,”rootVe”:3832}},”watchEndpoint”:{“videoId”:”IHiXqJlqoeo”,”playlistId”:”PLbX8gPIFFmYpJRQ0Vm44kFoya-v3yVKxj”,”params”:”OAI%3D”,”loggingContext”:{“vssLoggingContext”:{“serializedContextData”:”GiJQTGJYOGdQSUZGbVlwSlJRMFZtNDRrRm95YS12M3lWS3hq”}},”watchEndpointSupportedOnesieConfig”:{“html5PlaybackOnesieConfig”:{“commonConfig”:{“url”:”https://rr2—sn-8pxuuxa-i5ozz.googlevideo.com/initplayback?source=youtube&oeis=1&c=WEB&oad=3200&ovd=3200&oaad=11000&oavd=11000&ocs=700&oewis=1&oputc=1&ofpcc=1&msp=1&odepv=1&id=207897a8996aa1ea&ip=2402%3A800%3A63e6%3Aef16%3A7d64%3Aa5ce%3A46f3%3A8503&initcwndbps=1690000&mt=1677068497&oweuc=&pxtags=Cg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1MA&rxtags=Cg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1MA%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1MQ%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1Mg%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1Mw%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1NA%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1NQ%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1Ng”}}}}}}]},”videoCountText”:{“runs”:[{“text”:”1 video”}]},”navigationEndpoint”:{“clickTrackingParams”:”CEIQljUYAiITCMWhwOWQqf0CFQkcKgodfBYNFDIGZy1oaWdoWhhVQ2dLOFl6eEg0b3c3UHotZWxZWkMxb3eaAQUQ8jgYaA==”,”commandMetadata”:{“webCommandMetadata”:{“url”:”/watch?v=IHiXqJlqoeo&list=PLbX8gPIFFmYpJRQ0Vm44kFoya-v3yVKxj”,”webPageType”:”WEB_PAGE_TYPE_WATCH”,”rootVe”:3832}},”watchEndpoint”:{“videoId”:”IHiXqJlqoeo”,”playlistId”:”PLbX8gPIFFmYpJRQ0Vm44kFoya-v3yVKxj”,”params”:”OAI%3D”,”loggingContext”:{“vssLoggingContext”:{“serializedContextData”:”GiJQTGJYOGdQSUZGbVlwSlJRMFZtNDRrRm95YS12M3lWS3hq”}},”watchEndpointSupportedOnesieConfig”:{“html5PlaybackOnesieConfig”:{“commonConfig”:{“url”:”https://rr2—sn-8pxuuxa-i5ozz.googlevideo.com/initplayback?source=youtube&oeis=1&c=WEB&oad=3200&ovd=3200&oaad=11000&oavd=11000&ocs=700&oewis=1&oputc=1&ofpcc=1&msp=1&odepv=1&id=207897a8996aa1ea&ip=2402%3A800%3A63e6%3Aef16%3A7d64%3Aa5ce%3A46f3%3A8503&initcwndbps=1690000&mt=1677068497&oweuc=&pxtags=Cg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1MA&rxtags=Cg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1MA%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1MQ%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1Mg%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1Mw%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1NA%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1NQ%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1Ng”}}}}},”videoCountShortText”:{“simpleText”:”1″},”trackingParams”:”CEIQljUYAiITCMWhwOWQqf0CFQkcKgodfBYNFA==”,”thumbnailText”:{“runs”:[{“text”:”1″,”bold”:true},{“text”:” video”}]},”ownerBadges”:[{“metadataBadgeRenderer”:{“icon”:{“iconType”:”CHECK_CIRCLE_THICK”},”style”:”BADGE_STYLE_TYPE_VERIFIED”,”tooltip”:”Verified”,”trackingParams”:”CEIQljUYAiITCMWhwOWQqf0CFQkcKgodfBYNFA==”,”accessibilityData”:{“label”:”Verified”}}}],”thumbnailRenderer”:{“playlistVideoThumbnailRenderer”:{“thumbnail”:{“thumbnails”:[{“url”:”https://i.ytimg.com/vi/IHiXqJlqoeo/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwExCOADEI4CSFryq4qpAyMIARUAAIhCGAHwAQH4AZQDgALQBYoCDAgAEAEYSyBlKDUwDw==&rs=AOn4CLCmp_M5-az49Jw7GgmII1qjs89kHQ”,”width”:480,”height”:270}]},”trackingParams”:”CEMQy-wJIhMIxaHA5ZCp_QIVCRwqCh18Fg0U”}},”thumbnailOverlays”:[{“thumbnailOverlaySidePanelRenderer”:{“text”:{“simpleText”:”1″},”icon”:{“iconType”:”PLAYLISTS”}}},{“thumbnailOverlayHoverTextRenderer”:{“text”:{“runs”:[{“text”:”Play all”}]},”icon”:{“iconType”:”PLAY_ALL”}}},{“thumbnailOverlayNowPlayingRenderer”:{“text”:{“runs”:[{“text”:”Now playing”}]}}}],”viewPlaylistText”:{“runs”:[{“text”:”View full playlist”,”navigationEndpoint”:{“clickTrackingParams”:”CEIQljUYAiITCMWhwOWQqf0CFQkcKgodfBYNFDIGZy1oaWdo”,”commandMetadata”:{“webCommandMetadata”:{“url”:”/playlist?list=PLbX8gPIFFmYpJRQ0Vm44kFoya-v3yVKxj”,”webPageType”:”WEB_PAGE_TYPE_PLAYLIST”,”rootVe”:5754,”apiUrl”:”/youtubei/v1/browse”}},”browseEndpoint”:{“browseId”:”VLPLbX8gPIFFmYpJRQ0Vm44kFoya-v3yVKxj”}}}]}}},{“gridPlaylistRenderer”:{“playlistId”:”PLbX8gPIFFmYpV421NvITdQSxa2RWl_luK”,”thumbnail”:{“thumbnails”:[{“url”:”https://i.ytimg.com/vi/bWvYeZnaXXY/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCOADEI4CSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLATRv7NO8sZx5_k1iFlramYoiXiGg”,”width”:480,”height”:270}]},”title”:{“runs”:[{“text”:”LỒNG TIẾNG GAME”,”navigationEndpoint”:{“clickTrackingParams”:”CEAQljUYAyITCMWhwOWQqf0CFQkcKgodfBYNFDIGZy1oaWdoWhhVQ2dLOFl6eEg0b3c3UHotZWxZWkMxb3eaAQUQ8jgYaA==”,”commandMetadata”:{“webCommandMetadata”:{“url”:”/watch?v=bWvYeZnaXXY&list=PLbX8gPIFFmYpV421NvITdQSxa2RWl_luK”,”webPageType”:”WEB_PAGE_TYPE_WATCH”,”rootVe”:3832}},”watchEndpoint”:{“videoId”:”bWvYeZnaXXY”,”playlistId”:”PLbX8gPIFFmYpV421NvITdQSxa2RWl_luK”,”params”:”OAI%3D”,”loggingContext”:{“vssLoggingContext”:{“serializedContextData”:”GiJQTGJYOGdQSUZGbVlwVjQyMU52SVRkUVN4YTJSV2xfbHVL”}},”watchEndpointSupportedOnesieConfig”:{“html5PlaybackOnesieConfig”:{“commonConfig”:{“url”:”https://rr8—sn-8pxuuxa-nbozz.googlevideo.com/initplayback?source=youtube&oeis=1&c=WEB&oad=3200&ovd=3200&oaad=11000&oavd=11000&ocs=700&oewis=1&oputc=1&ofpcc=1&msp=1&odepv=1&id=6d6bd87999da5d76&ip=2402%3A800%3A63e6%3Aef16%3A7d64%3Aa5ce%3A46f3%3A8503&initcwndbps=1438750&mt=1677068497&oweuc=&pxtags=Cg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1MA&rxtags=Cg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1MA%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1MQ%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1Mg%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1Mw%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1NA%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1NQ%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1Ng”}}}}}}]},”videoCountText”:{“runs”:[{“text”:”1 video”}]},”navigationEndpoint”:{“clickTrackingParams”:”CEAQljUYAyITCMWhwOWQqf0CFQkcKgodfBYNFDIGZy1oaWdoWhhVQ2dLOFl6eEg0b3c3UHotZWxZWkMxb3eaAQUQ8jgYaA==”,”commandMetadata”:{“webCommandMetadata”:{“url”:”/watch?v=bWvYeZnaXXY&list=PLbX8gPIFFmYpV421NvITdQSxa2RWl_luK”,”webPageType”:”WEB_PAGE_TYPE_WATCH”,”rootVe”:3832}},”watchEndpoint”:{“videoId”:”bWvYeZnaXXY”,”playlistId”:”PLbX8gPIFFmYpV421NvITdQSxa2RWl_luK”,”params”:”OAI%3D”,”loggingContext”:{“vssLoggingContext”:{“serializedContextData”:”GiJQTGJYOGdQSUZGbVlwVjQyMU52SVRkUVN4YTJSV2xfbHVL”}},”watchEndpointSupportedOnesieConfig”:{“html5PlaybackOnesieConfig”:{“commonConfig”:{“url”:”https://rr8—sn-8pxuuxa-nbozz.googlevideo.com/initplayback?source=youtube&oeis=1&c=WEB&oad=3200&ovd=3200&oaad=11000&oavd=11000&ocs=700&oewis=1&oputc=1&ofpcc=1&msp=1&odepv=1&id=6d6bd87999da5d76&ip=2402%3A800%3A63e6%3Aef16%3A7d64%3Aa5ce%3A46f3%3A8503&initcwndbps=1438750&mt=1677068497&oweuc=&pxtags=Cg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1MA&rxtags=Cg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1MA%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1MQ%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1Mg%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1Mw%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1NA%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1NQ%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1Ng”}}}}},”videoCountShortText”:{“simpleText”:”1″},”trackingParams”:”CEAQljUYAyITCMWhwOWQqf0CFQkcKgodfBYNFA==”,”thumbnailText”:{“runs”:[{“text”:”1″,”bold”:true},{“text”:” video”}]},”ownerBadges”:[{“metadataBadgeRenderer”:{“icon”:{“iconType”:”CHECK_CIRCLE_THICK”},”style”:”BADGE_STYLE_TYPE_VERIFIED”,”tooltip”:”Verified”,”trackingParams”:”CEAQljUYAyITCMWhwOWQqf0CFQkcKgodfBYNFA==”,”accessibilityData”:{“label”:”Verified”}}}],”thumbnailRenderer”:{“playlistVideoThumbnailRenderer”:{“thumbnail”:{“thumbnails”:[{“url”:”https://i.ytimg.com/vi/bWvYeZnaXXY/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCOADEI4CSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLATRv7NO8sZx5_k1iFlramYoiXiGg”,”width”:480,”height”:270}]},”trackingParams”:”CEEQy-wJIhMIxaHA5ZCp_QIVCRwqCh18Fg0U”}},”thumbnailOverlays”:[{“thumbnailOverlaySidePanelRenderer”:{“text”:{“simpleText”:”1″},”icon”:{“iconType”:”PLAYLISTS”}}},{“thumbnailOverlayHoverTextRenderer”:{“text”:{“runs”:[{“text”:”Play all”}]},”icon”:{“iconType”:”PLAY_ALL”}}},{“thumbnailOverlayNowPlayingRenderer”:{“text”:{“runs”:[{“text”:”Now playing”}]}}}],”viewPlaylistText”:{“runs”:[{“text”:”View full playlist”,”navigationEndpoint”:{“clickTrackingParams”:”CEAQljUYAyITCMWhwOWQqf0CFQkcKgodfBYNFDIGZy1oaWdo”,”commandMetadata”:{“webCommandMetadata”:{“url”:”/playlist?list=PLbX8gPIFFmYpV421NvITdQSxa2RWl_luK”,”webPageType”:”WEB_PAGE_TYPE_PLAYLIST”,”rootVe”:5754,”apiUrl”:”/youtubei/v1/browse”}},”browseEndpoint”:{“browseId”:”VLPLbX8gPIFFmYpV421NvITdQSxa2RWl_luK”}}}]}}},{“gridPlaylistRenderer”:{“playlistId”:”PLbX8gPIFFmYrGDMaRDhT3k8NDT-nNidv_”,”thumbnail”:{“thumbnails”:[{“url”:”https://i.ytimg.com/vi/KAf3TzeaXZ8/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCOADEI4CSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLCPqEdN3y-ErW_-33rB3sz3IxfKUQ”,”width”:480,”height”:270}]},”title”:{“runs”:[{“text”:”VLOG”,”navigationEndpoint”:{“clickTrackingParams”:”CD4QljUYBCITCMWhwOWQqf0CFQkcKgodfBYNFDIGZy1oaWdoWhhVQ2dLOFl6eEg0b3c3UHotZWxZWkMxb3eaAQUQ8jgYaA==”,”commandMetadata”:{“webCommandMetadata”:{“url”:”/watch?v=KAf3TzeaXZ8&list=PLbX8gPIFFmYrGDMaRDhT3k8NDT-nNidv_”,”webPageType”:”WEB_PAGE_TYPE_WATCH”,”rootVe”:3832}},”watchEndpoint”:{“videoId”:”KAf3TzeaXZ8″,”playlistId”:”PLbX8gPIFFmYrGDMaRDhT3k8NDT-nNidv_”,”params”:”OAI%3D”,”loggingContext”:{“vssLoggingContext”:{“serializedContextData”:”GiJQTGJYOGdQSUZGbVlyR0RNYVJEaFQzazhORFQtbk5pZHZf”}},”watchEndpointSupportedOnesieConfig”:{“html5PlaybackOnesieConfig”:{“commonConfig”:{“url”:”https://rr2—sn-8pxuuxa-i5oez.googlevideo.com/initplayback?source=youtube&oeis=1&c=WEB&oad=3200&ovd=3200&oaad=11000&oavd=11000&ocs=700&oewis=1&oputc=1&ofpcc=1&msp=1&odepv=1&id=2807f74f379a5d9f&ip=2402%3A800%3A63e6%3Aef16%3A7d64%3Aa5ce%3A46f3%3A8503&initcwndbps=953750&mt=1677068497&oweuc=&pxtags=Cg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1MA&rxtags=Cg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1MA%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1MQ%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1Mg%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1Mw%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1NA%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1NQ%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1Ng”}}}}}}]},”videoCountText”:{“runs”:[{“text”:”1 video”}]},”navigationEndpoint”:{“clickTrackingParams”:”CD4QljUYBCITCMWhwOWQqf0CFQkcKgodfBYNFDIGZy1oaWdoWhhVQ2dLOFl6eEg0b3c3UHotZWxZWkMxb3eaAQUQ8jgYaA==”,”commandMetadata”:{“webCommandMetadata”:{“url”:”/watch?v=KAf3TzeaXZ8&list=PLbX8gPIFFmYrGDMaRDhT3k8NDT-nNidv_”,”webPageType”:”WEB_PAGE_TYPE_WATCH”,”rootVe”:3832}},”watchEndpoint”:{“videoId”:”KAf3TzeaXZ8″,”playlistId”:”PLbX8gPIFFmYrGDMaRDhT3k8NDT-nNidv_”,”params”:”OAI%3D”,”loggingContext”:{“vssLoggingContext”:{“serializedContextData”:”GiJQTGJYOGdQSUZGbVlyR0RNYVJEaFQzazhORFQtbk5pZHZf”}},”watchEndpointSupportedOnesieConfig”:{“html5PlaybackOnesieConfig”:{“commonConfig”:{“url”:”https://rr2—sn-8pxuuxa-i5oez.googlevideo.com/initplayback?source=youtube&oeis=1&c=WEB&oad=3200&ovd=3200&oaad=11000&oavd=11000&ocs=700&oewis=1&oputc=1&ofpcc=1&msp=1&odepv=1&id=2807f74f379a5d9f&ip=2402%3A800%3A63e6%3Aef16%3A7d64%3Aa5ce%3A46f3%3A8503&initcwndbps=953750&mt=1677068497&oweuc=&pxtags=Cg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1MA&rxtags=Cg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1MA%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1MQ%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1Mg%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1Mw%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1NA%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1NQ%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1Ng”}}}}},”videoCountShortText”:{“simpleText”:”1″},”trackingParams”:”CD4QljUYBCITCMWhwOWQqf0CFQkcKgodfBYNFA==”,”thumbnailText”:{“runs”:[{“text”:”1″,”bold”:true},{“text”:” video”}]},”ownerBadges”:[{“metadataBadgeRenderer”:{“icon”:{“iconType”:”CHECK_CIRCLE_THICK”},”style”:”BADGE_STYLE_TYPE_VERIFIED”,”tooltip”:”Verified”,”trackingParams”:”CD4QljUYBCITCMWhwOWQqf0CFQkcKgodfBYNFA==”,”accessibilityData”:{“label”:”Verified”}}}],”thumbnailRenderer”:{“playlistVideoThumbnailRenderer”:{“thumbnail”:{“thumbnails”:[{“url”:”https://i.ytimg.com/vi/KAf3TzeaXZ8/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCOADEI4CSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLCPqEdN3y-ErW_-33rB3sz3IxfKUQ”,”width”:480,”height”:270}]},”trackingParams”:”CD8Qy-wJIhMIxaHA5ZCp_QIVCRwqCh18Fg0U”}},”thumbnailOverlays”:[{“thumbnailOverlaySidePanelRenderer”:{“text”:{“simpleText”:”1″},”icon”:{“iconType”:”PLAYLISTS”}}},{“thumbnailOverlayHoverTextRenderer”:{“text”:{“runs”:[{“text”:”Play all”}]},”icon”:{“iconType”:”PLAY_ALL”}}},{“thumbnailOverlayNowPlayingRenderer”:{“text”:{“runs”:[{“text”:”Now playing”}]}}}],”viewPlaylistText”:{“runs”:[{“text”:”View full playlist”,”navigationEndpoint”:{“clickTrackingParams”:”CD4QljUYBCITCMWhwOWQqf0CFQkcKgodfBYNFDIGZy1oaWdo”,”commandMetadata”:{“webCommandMetadata”:{“url”:”/playlist?list=PLbX8gPIFFmYrGDMaRDhT3k8NDT-nNidv_”,”webPageType”:”WEB_PAGE_TYPE_PLAYLIST”,”rootVe”:5754,”apiUrl”:”/youtubei/v1/browse”}},”browseEndpoint”:{“browseId”:”VLPLbX8gPIFFmYrGDMaRDhT3k8NDT-nNidv_”}}}]}}},{“gridPlaylistRenderer”:{“playlistId”:”PLbX8gPIFFmYrucYpXdVhZTOzN2g9OnaTR”,”thumbnail”:{“thumbnails”:[{“url”:”https://i.ytimg.com/vi/s5Go6wxVEOc/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCOADEI4CSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLD9NhCyVK_f9vV9zzCE1IWDAYCgXw”,”width”:480,”height”:270}]},”title”:{“runs”:[{“text”:”PHẬT PHÁP”,”navigationEndpoint”:{“clickTrackingParams”:”CDwQljUYBSITCMWhwOWQqf0CFQkcKgodfBYNFDIGZy1oaWdoWhhVQ2dLOFl6eEg0b3c3UHotZWxZWkMxb3eaAQUQ8jgYaA==”,”commandMetadata”:{“webCommandMetadata”:{“url”:”/watch?v=s5Go6wxVEOc&list=PLbX8gPIFFmYrucYpXdVhZTOzN2g9OnaTR”,”webPageType”:”WEB_PAGE_TYPE_WATCH”,”rootVe”:3832}},”watchEndpoint”:{“videoId”:”s5Go6wxVEOc”,”playlistId”:”PLbX8gPIFFmYrucYpXdVhZTOzN2g9OnaTR”,”params”:”OAI%3D”,”loggingContext”:{“vssLoggingContext”:{“serializedContextData”:”GiJQTGJYOGdQSUZGbVlydWNZcFhkVmhaVE96TjJnOU9uYVRS”}},”watchEndpointSupportedOnesieConfig”:{“html5PlaybackOnesieConfig”:{“commonConfig”:{“url”:”https://rr7—sn-8pxuuxa-nbozs.googlevideo.com/initplayback?source=youtube&oeis=1&c=WEB&oad=3200&ovd=3200&oaad=11000&oavd=11000&ocs=700&oewis=1&oputc=1&ofpcc=1&msp=1&odepv=1&id=b391a8eb0c5510e7&ip=2402%3A800%3A63e6%3Aef16%3A7d64%3Aa5ce%3A46f3%3A8503&initcwndbps=1433750&mt=1677068497&oweuc=&pxtags=Cg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1MA&rxtags=Cg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1MA%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1MQ%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1Mg%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1Mw%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1NA%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1NQ%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1Ng”}}}}}}]},”videoCountText”:{“runs”:[{“text”:”1 video”}]},”navigationEndpoint”:{“clickTrackingParams”:”CDwQljUYBSITCMWhwOWQqf0CFQkcKgodfBYNFDIGZy1oaWdoWhhVQ2dLOFl6eEg0b3c3UHotZWxZWkMxb3eaAQUQ8jgYaA==”,”commandMetadata”:{“webCommandMetadata”:{“url”:”/watch?v=s5Go6wxVEOc&list=PLbX8gPIFFmYrucYpXdVhZTOzN2g9OnaTR”,”webPageType”:”WEB_PAGE_TYPE_WATCH”,”rootVe”:3832}},”watchEndpoint”:{“videoId”:”s5Go6wxVEOc”,”playlistId”:”PLbX8gPIFFmYrucYpXdVhZTOzN2g9OnaTR”,”params”:”OAI%3D”,”loggingContext”:{“vssLoggingContext”:{“serializedContextData”:”GiJQTGJYOGdQSUZGbVlydWNZcFhkVmhaVE96TjJnOU9uYVRS”}},”watchEndpointSupportedOnesieConfig”:{“html5PlaybackOnesieConfig”:{“commonConfig”:{“url”:”https://rr7—sn-8pxuuxa-nbozs.googlevideo.com/initplayback?source=youtube&oeis=1&c=WEB&oad=3200&ovd=3200&oaad=11000&oavd=11000&ocs=700&oewis=1&oputc=1&ofpcc=1&msp=1&odepv=1&id=b391a8eb0c5510e7&ip=2402%3A800%3A63e6%3Aef16%3A7d64%3Aa5ce%3A46f3%3A8503&initcwndbps=1433750&mt=1677068497&oweuc=&pxtags=Cg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1MA&rxtags=Cg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1MA%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1MQ%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1Mg%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1Mw%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1NA%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1NQ%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1Ng”}}}}},”videoCountShortText”:{“simpleText”:”1″},”trackingParams”:”CDwQljUYBSITCMWhwOWQqf0CFQkcKgodfBYNFA==”,”thumbnailText”:{“runs”:[{“text”:”1″,”bold”:true},{“text”:” video”}]},”ownerBadges”:[{“metadataBadgeRenderer”:{“icon”:{“iconType”:”CHECK_CIRCLE_THICK”},”style”:”BADGE_STYLE_TYPE_VERIFIED”,”tooltip”:”Verified”,”trackingParams”:”CDwQljUYBSITCMWhwOWQqf0CFQkcKgodfBYNFA==”,”accessibilityData”:{“label”:”Verified”}}}],”thumbnailRenderer”:{“playlistVideoThumbnailRenderer”:{“thumbnail”:{“thumbnails”:[{“url”:”https://i.ytimg.com/vi/s5Go6wxVEOc/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCOADEI4CSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLD9NhCyVK_f9vV9zzCE1IWDAYCgXw”,”width”:480,”height”:270}]},”trackingParams”:”CD0Qy-wJIhMIxaHA5ZCp_QIVCRwqCh18Fg0U”}},”thumbnailOverlays”:[{“thumbnailOverlaySidePanelRenderer”:{“text”:{“simpleText”:”1″},”icon”:{“iconType”:”PLAYLISTS”}}},{“thumbnailOverlayHoverTextRenderer”:{“text”:{“runs”:[{“text”:”Play all”}]},”icon”:{“iconType”:”PLAY_ALL”}}},{“thumbnailOverlayNowPlayingRenderer”:{“text”:{“runs”:[{“text”:”Now playing”}]}}}],”viewPlaylistText”:{“runs”:[{“text”:”View full playlist”,”navigationEndpoint”:{“clickTrackingParams”:”CDwQljUYBSITCMWhwOWQqf0CFQkcKgodfBYNFDIGZy1oaWdo”,”commandMetadata”:{“webCommandMetadata”:{“url”:”/playlist?list=PLbX8gPIFFmYrucYpXdVhZTOzN2g9OnaTR”,”webPageType”:”WEB_PAGE_TYPE_PLAYLIST”,”rootVe”:5754,”apiUrl”:”/youtubei/v1/browse”}},”browseEndpoint”:{“browseId”:”VLPLbX8gPIFFmYrucYpXdVhZTOzN2g9OnaTR”}}}]}}},{“gridPlaylistRenderer”:{“playlistId”:”PLbX8gPIFFmYqD9WF1j8CJDroSv9G1VcQG”,”thumbnail”:{“thumbnails”:[{“url”:”https://i.ytimg.com/vi/qkswnGa1EhY/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCOADEI4CSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLCuwN_GKxmVJ6-pBMxQko3wTWTBYg”,”width”:480,”height”:270}]},”title”:{“runs”:[{“text”:”GIỚI THIỆU KÊNH ẨM THỰC”,”navigationEndpoint”:{“clickTrackingParams”:”CDoQljUYBiITCMWhwOWQqf0CFQkcKgodfBYNFDIGZy1oaWdoWhhVQ2dLOFl6eEg0b3c3UHotZWxZWkMxb3eaAQUQ8jgYaA==”,”commandMetadata”:{“webCommandMetadata”:{“url”:”/watch?v=qkswnGa1EhY&list=PLbX8gPIFFmYqD9WF1j8CJDroSv9G1VcQG”,”webPageType”:”WEB_PAGE_TYPE_WATCH”,”rootVe”:3832}},”watchEndpoint”:{“videoId”:”qkswnGa1EhY”,”playlistId”:”PLbX8gPIFFmYqD9WF1j8CJDroSv9G1VcQG”,”params”:”OAI%3D”,”loggingContext”:{“vssLoggingContext”:{“serializedContextData”:”GiJQTGJYOGdQSUZGbVlxRDlXRjFqOENKRHJvU3Y5RzFWY1FH”}},”watchEndpointSupportedOnesieConfig”:{“html5PlaybackOnesieConfig”:{“commonConfig”:{“url”:”https://rr4—sn-8pxuuxa-i5ozz.googlevideo.com/initplayback?source=youtube&oeis=1&c=WEB&oad=3200&ovd=3200&oaad=11000&oavd=11000&ocs=700&oewis=1&oputc=1&ofpcc=1&msp=1&odepv=1&id=aa4b309c66b51216&ip=2402%3A800%3A63e6%3Aef16%3A7d64%3Aa5ce%3A46f3%3A8503&initcwndbps=1690000&mt=1677068497&oweuc=&pxtags=Cg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1MA&rxtags=Cg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1MA%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1MQ%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1Mg%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1Mw%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1NA%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1NQ%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1Ng”}}}}}}]},”videoCountText”:{“runs”:[{“text”:”1 video”}]},”navigationEndpoint”:{“clickTrackingParams”:”CDoQljUYBiITCMWhwOWQqf0CFQkcKgodfBYNFDIGZy1oaWdoWhhVQ2dLOFl6eEg0b3c3UHotZWxZWkMxb3eaAQUQ8jgYaA==”,”commandMetadata”:{“webCommandMetadata”:{“url”:”/watch?v=qkswnGa1EhY&list=PLbX8gPIFFmYqD9WF1j8CJDroSv9G1VcQG”,”webPageType”:”WEB_PAGE_TYPE_WATCH”,”rootVe”:3832}},”watchEndpoint”:{“videoId”:”qkswnGa1EhY”,”playlistId”:”PLbX8gPIFFmYqD9WF1j8CJDroSv9G1VcQG”,”params”:”OAI%3D”,”loggingContext”:{“vssLoggingContext”:{“serializedContextData”:”GiJQTGJYOGdQSUZGbVlxRDlXRjFqOENKRHJvU3Y5RzFWY1FH”}},”watchEndpointSupportedOnesieConfig”:{“html5PlaybackOnesieConfig”:{“commonConfig”:{“url”:”https://rr4—sn-8pxuuxa-i5ozz.googlevideo.com/initplayback?source=youtube&oeis=1&c=WEB&oad=3200&ovd=3200&oaad=11000&oavd=11000&ocs=700&oewis=1&oputc=1&ofpcc=1&msp=1&odepv=1&id=aa4b309c66b51216&ip=2402%3A800%3A63e6%3Aef16%3A7d64%3Aa5ce%3A46f3%3A8503&initcwndbps=1690000&mt=1677068497&oweuc=&pxtags=Cg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1MA&rxtags=Cg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1MA%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1MQ%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1Mg%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1Mw%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1NA%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1NQ%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1Ng”}}}}},”videoCountShortText”:{“simpleText”:”1″},”trackingParams”:”CDoQljUYBiITCMWhwOWQqf0CFQkcKgodfBYNFA==”,”thumbnailText”:{“runs”:[{“text”:”1″,”bold”:true},{“text”:” video”}]},”ownerBadges”:[{“metadataBadgeRenderer”:{“icon”:{“iconType”:”CHECK_CIRCLE_THICK”},”style”:”BADGE_STYLE_TYPE_VERIFIED”,”tooltip”:”Verified”,”trackingParams”:”CDoQljUYBiITCMWhwOWQqf0CFQkcKgodfBYNFA==”,”accessibilityData”:{“label”:”Verified”}}}],”thumbnailRenderer”:{“playlistVideoThumbnailRenderer”:{“thumbnail”:{“thumbnails”:[{“url”:”https://i.ytimg.com/vi/qkswnGa1EhY/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCOADEI4CSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLCuwN_GKxmVJ6-pBMxQko3wTWTBYg”,”width”:480,”height”:270}]},”trackingParams”:”CDsQy-wJIhMIxaHA5ZCp_QIVCRwqCh18Fg0U”}},”thumbnailOverlays”:[{“thumbnailOverlaySidePanelRenderer”:{“text”:{“simpleText”:”1″},”icon”:{“iconType”:”PLAYLISTS”}}},{“thumbnailOverlayHoverTextRenderer”:{“text”:{“runs”:[{“text”:”Play all”}]},”icon”:{“iconType”:”PLAY_ALL”}}},{“thumbnailOverlayNowPlayingRenderer”:{“text”:{“runs”:[{“text”:”Now playing”}]}}}],”viewPlaylistText”:{“runs”:[{“text”:”View full playlist”,”navigationEndpoint”:{“clickTrackingParams”:”CDoQljUYBiITCMWhwOWQqf0CFQkcKgodfBYNFDIGZy1oaWdo”,”commandMetadata”:{“webCommandMetadata”:{“url”:”/playlist?list=PLbX8gPIFFmYqD9WF1j8CJDroSv9G1VcQG”,”webPageType”:”WEB_PAGE_TYPE_PLAYLIST”,”rootVe”:5754,”apiUrl”:”/youtubei/v1/browse”}},”browseEndpoint”:{“browseId”:”VLPLbX8gPIFFmYqD9WF1j8CJDroSv9G1VcQG”}}}]}}},{“gridPlaylistRenderer”:{“playlistId”:”PLbX8gPIFFmYpaJYaYaaM6tytRMNUzsLcI”,”thumbnail”:{“thumbnails”:[{“url”:”https://i.ytimg.com/vi/_5ZP5TbY25g/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCOADEI4CSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLBmwC5wJCmN1LJg2-zJLJ3vYnbrMQ”,”width”:480,”height”:270}]},”title”:{“runs”:[{“text”:”NHẬT KÝ VỀ ĐÊM”,”navigationEndpoint”:{“clickTrackingParams”:”CDgQljUYByITCMWhwOWQqf0CFQkcKgodfBYNFDIGZy1oaWdoWhhVQ2dLOFl6eEg0b3c3UHotZWxZWkMxb3eaAQUQ8jgYaA==”,”commandMetadata”:{“webCommandMetadata”:{“url”:”/watch?v=_5ZP5TbY25g&list=PLbX8gPIFFmYpaJYaYaaM6tytRMNUzsLcI”,”webPageType”:”WEB_PAGE_TYPE_WATCH”,”rootVe”:3832}},”watchEndpoint”:{“videoId”:”_5ZP5TbY25g”,”playlistId”:”PLbX8gPIFFmYpaJYaYaaM6tytRMNUzsLcI”,”params”:”OAI%3D”,”loggingContext”:{“vssLoggingContext”:{“serializedContextData”:”GiJQTGJYOGdQSUZGbVlwYUpZYVlhYU02dHl0Uk1OVXpzTGNJ”}},”watchEndpointSupportedOnesieConfig”:{“html5PlaybackOnesieConfig”:{“commonConfig”:{“url”:”https://rr2—sn-8pxuuxa-i5ozs.googlevideo.com/initplayback?source=youtube&oeis=1&c=WEB&oad=3200&ovd=3200&oaad=11000&oavd=11000&ocs=700&oewis=1&oputc=1&ofpcc=1&msp=1&odepv=1&id=ff964fe536d8db98&ip=2402%3A800%3A63e6%3Aef16%3A7d64%3Aa5ce%3A46f3%3A8503&initcwndbps=1695000&mt=1677068497&oweuc=&pxtags=Cg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1MA&rxtags=Cg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1MA%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1MQ%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1Mg%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1Mw%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1NA%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1NQ%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1Ng”}}}}}}]},”videoCountText”:{“runs”:[{“text”:”1 video”}]},”navigationEndpoint”:{“clickTrackingParams”:”CDgQljUYByITCMWhwOWQqf0CFQkcKgodfBYNFDIGZy1oaWdoWhhVQ2dLOFl6eEg0b3c3UHotZWxZWkMxb3eaAQUQ8jgYaA==”,”commandMetadata”:{“webCommandMetadata”:{“url”:”/watch?v=_5ZP5TbY25g&list=PLbX8gPIFFmYpaJYaYaaM6tytRMNUzsLcI”,”webPageType”:”WEB_PAGE_TYPE_WATCH”,”rootVe”:3832}},”watchEndpoint”:{“videoId”:”_5ZP5TbY25g”,”playlistId”:”PLbX8gPIFFmYpaJYaYaaM6tytRMNUzsLcI”,”params”:”OAI%3D”,”loggingContext”:{“vssLoggingContext”:{“serializedContextData”:”GiJQTGJYOGdQSUZGbVlwYUpZYVlhYU02dHl0Uk1OVXpzTGNJ”}},”watchEndpointSupportedOnesieConfig”:{“html5PlaybackOnesieConfig”:{“commonConfig”:{“url”:”https://rr2—sn-8pxuuxa-i5ozs.googlevideo.com/initplayback?source=youtube&oeis=1&c=WEB&oad=3200&ovd=3200&oaad=11000&oavd=11000&ocs=700&oewis=1&oputc=1&ofpcc=1&msp=1&odepv=1&id=ff964fe536d8db98&ip=2402%3A800%3A63e6%3Aef16%3A7d64%3Aa5ce%3A46f3%3A8503&initcwndbps=1695000&mt=1677068497&oweuc=&pxtags=Cg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1MA&rxtags=Cg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1MA%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1MQ%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1Mg%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1Mw%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1NA%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1NQ%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1Ng”}}}}},”videoCountShortText”:{“simpleText”:”1″},”trackingParams”:”CDgQljUYByITCMWhwOWQqf0CFQkcKgodfBYNFA==”,”thumbnailText”:{“runs”:[{“text”:”1″,”bold”:true},{“text”:” video”}]},”ownerBadges”:[{“metadataBadgeRenderer”:{“icon”:{“iconType”:”CHECK_CIRCLE_THICK”},”style”:”BADGE_STYLE_TYPE_VERIFIED”,”tooltip”:”Verified”,”trackingParams”:”CDgQljUYByITCMWhwOWQqf0CFQkcKgodfBYNFA==”,”accessibilityData”:{“label”:”Verified”}}}],”thumbnailRenderer”:{“playlistVideoThumbnailRenderer”:{“thumbnail”:{“thumbnails”:[{“url”:”https://i.ytimg.com/vi/_5ZP5TbY25g/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCOADEI4CSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLBmwC5wJCmN1LJg2-zJLJ3vYnbrMQ”,”width”:480,”height”:270}]},”trackingParams”:”CDkQy-wJIhMIxaHA5ZCp_QIVCRwqCh18Fg0U”}},”thumbnailOverlays”:[{“thumbnailOverlaySidePanelRenderer”:{“text”:{“simpleText”:”1″},”icon”:{“iconType”:”PLAYLISTS”}}},{“thumbnailOverlayHoverTextRenderer”:{“text”:{“runs”:[{“text”:”Play all”}]},”icon”:{“iconType”:”PLAY_ALL”}}},{“thumbnailOverlayNowPlayingRenderer”:{“text”:{“runs”:[{“text”:”Now playing”}]}}}],”viewPlaylistText”:{“runs”:[{“text”:”View full playlist”,”navigationEndpoint”:{“clickTrackingParams”:”CDgQljUYByITCMWhwOWQqf0CFQkcKgodfBYNFDIGZy1oaWdo”,”commandMetadata”:{“webCommandMetadata”:{“url”:”/playlist?list=PLbX8gPIFFmYpaJYaYaaM6tytRMNUzsLcI”,”webPageType”:”WEB_PAGE_TYPE_PLAYLIST”,”rootVe”:5754,”apiUrl”:”/youtubei/v1/browse”}},”browseEndpoint”:{“browseId”:”VLPLbX8gPIFFmYpaJYaYaaM6tytRMNUzsLcI”}}}]}}},{“gridPlaylistRenderer”:{“playlistId”:”PLbX8gPIFFmYrlJmOwptUgWsm0IvYFAnT4″,”thumbnail”:{“thumbnails”:[{“url”:”https://i.ytimg.com/vi/RvZW1WOLybo/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCOADEI4CSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLBiOlBh60_KrY3Ctd_F98Zu0AlNLw”,”width”:480,”height”:270}]},”title”:{“runs”:[{“text”:”GÓC REVIEW”,”navigationEndpoint”:{“clickTrackingParams”:”CDYQljUYCCITCMWhwOWQqf0CFQkcKgodfBYNFDIGZy1oaWdoWhhVQ2dLOFl6eEg0b3c3UHotZWxZWkMxb3eaAQUQ8jgYaA==”,”commandMetadata”:{“webCommandMetadata”:{“url”:”/watch?v=RvZW1WOLybo&list=PLbX8gPIFFmYrlJmOwptUgWsm0IvYFAnT4″,”webPageType”:”WEB_PAGE_TYPE_WATCH”,”rootVe”:3832}},”watchEndpoint”:{“videoId”:”RvZW1WOLybo”,”playlistId”:”PLbX8gPIFFmYrlJmOwptUgWsm0IvYFAnT4″,”params”:”OAI%3D”,”loggingContext”:{“vssLoggingContext”:{“serializedContextData”:”GiJQTGJYOGdQSUZGbVlybEptT3dwdFVnV3NtMEl2WUZBblQ0″}},”watchEndpointSupportedOnesieConfig”:{“html5PlaybackOnesieConfig”:{“commonConfig”:{“url”:”https://rr4—sn-8pxuuxa-i5ozz.googlevideo.com/initplayback?source=youtube&oeis=1&c=WEB&oad=3200&ovd=3200&oaad=11000&oavd=11000&ocs=700&oewis=1&oputc=1&ofpcc=1&msp=1&odepv=1&id=46f656d5638bc9ba&ip=2402%3A800%3A63e6%3Aef16%3A7d64%3Aa5ce%3A46f3%3A8503&initcwndbps=1690000&mt=1677068497&oweuc=&pxtags=Cg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1MA&rxtags=Cg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1MA%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1MQ%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1Mg%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1Mw%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1NA%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1NQ%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1Ng”}}}}}}]},”videoCountText”:{“runs”:[{“text”:”2
 • Tên kênh liên quan: METUB Network
 • Lượng fan hâm mộ của kênh: 143K subscribers
 • Số lượng video của kênh: 13
 • Tên kênh liên quan: meWOW
 • Lượng fan hâm mộ của kênh: 430K subscribers
 • Số lượng video của kênh: 8

Bình luận của người dùng về kênh này

Có tổng cộng 53 bình luật về THÁNH LỒNG TIẾNG Official. Trong đó:

 • 938 bình luận rất tuyệt vời
 • 455 bình luận tuyệt vời
 • 366 bình luận bình thường
 • 15 bình luận kém
 • 98 bình luận kém rém

Vậy là bạn đã xem xong bài viết chủ đề THÁNH LỒNG TIẾNG Official rồi đó. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ nó đến nhiều người khác nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *