Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Thông Tin T Gaming – Phân Tích Tổng View, Thu Nhập, Subscriber

Thông Tin T Gaming – Phân Tích Tổng View, Thu Nhập, Subscriber

Bạn đang muốn tìm hiểu thông tin về chủ đề “T Gaming”. mekonggroup.net sẽ tổng hợp các thông tin để trả lời thắc mắt cho các bạn trong bài viết này. Mời các bạn đọc hết bài viết này để tìm được những thông tin mà mình muốn xem nhé. Bạn cũng có thể xem thêm một số bài viết chủ đề khác tại đây: 955 bài viết mới cập nhật t gaming blox fruit, t gaming , #minecraft, T GAMING MINI GAME, shop noob t gaming.vn ff, ẢNH T Gaming, t gaming roblox.vn shop, shop t gaming, t gaming roblox.vn robux.

Xem thông tin về T Gaming

Thông tin

 • Tên kênh: T Gaming
 • Link của kênh: Truy cập vào kênh T Gaming tại đây
 • Thu nhập trung bình hàng ngày của kênh: 3129262 VNĐ
 • Thu nhập trung bình hàng tháng của kênh: 93877875 VNĐ
 • Thu nhập trung bình hàng năm của kênh: 1126534500 VNĐ
 • CPM trung bình của ngành chủ đề này (Thu nhập trên 1000 lần hiển thị quảng cáo): 11375 VNĐ
 • Tổng số video của kênh T Gaming: 3.3K video
 • Tổng lượt xem của kênh: 1958107296 view
 • Lượt xem trung bình hàng ngày: 275099 view
 • Lượt xem trung bình hàng tháng: 8252970 view
 • Lượt xem trung bình hàng năm: 99035640 view
 • Kênh thuộc quốc gia VN
 • ID của kênh: UCVjCsq6PCd1RxrhkOfuGMsw
 • ID theo tên của kênh: @TGaming
 • Thể loại: games
 • Số lượng người đăng ký: 2,310,000 – Lượt Subscriber
 • Ngày đăng video đầu tiên: Jun 1st, 2016

Giới thiệu về kênh

?FB : https://www.facebook.com/ChungTung1998
? LIÊN HỆ QUẢNG CÁO : booking@noobteam.vn

Xem video liên quan đến T Gaming

MINI GAME : ĐẤU TRƯỜNG QUÁI VẬT ** NOOB HOÁ HÌNH THÀNH QUÁI VẬT PRO CHIẾN ĐẤU

MINI GAME : TẬN THẾ QUÁI VẬT ZOMBIE ** NOOB SỞ HỮU ĐỘI QUÂN ZOMBIE SIÊU CHIẾN #1

MINI GAME : CĂN CỨ CHỐNG QUÁI VẬT ** NOOB NÂNG CẤP SIÊU CĂN CỨ CHỐNG QUÁI VẬT BẢO VỆ LÀNG

Đánh giá của người dùng về kênh này

 • 6 điểm cho tiêu chí giải trí
 • 8 điểm cho tiêu chí lượt theo dõi
 • 9 điểm cho tiêu chí lượt xem
 • 8 điểm cho tiêu chí số lượng video
 • 6 điểm cho tiêu chí tỉ lệ tương tác
 • 7 điểm cho tiêu chí cộng đồng
 • 9 điểm cho tiêu chất lượng kênh

Hình ảnh liên quan đến T Gaming

Có 32 hình ảnh liên quan đến chủ đề T Gaming.

T Gaming - Youtube
T Gaming – Youtube
T Gaming Roblox - Youtube
T Gaming Roblox – Youtube
Phỏng Vấn T Gaming: Từ Chàng Trai Con Nhà Nông Đến Youtuber Tỷ View
Phỏng Vấn T Gaming: Từ Chàng Trai Con Nhà Nông Đến Youtuber Tỷ View
T Gaming Minecraft Bedwars Cùng Noob Team - Youtube
T Gaming Minecraft Bedwars Cùng Noob Team – Youtube

Bạn có thể xem thêm một số thông tin liên quan đến T Gaming tại đây

Thông tin liên lạc với kênh

Một số kênh liên quan

 • Tên kênh liên quan: Noob T Gaming
 • Lượng fan hâm mộ của kênh: 241K subscribers
 • Số lượng video của kênh: 5
 • Tên kênh liên quan: T Gaming Roblox
 • Lượng fan hâm mộ của kênh: 264K subscribers
 • Số lượng video của kênh: 4
 • Tên kênh liên quan: TGaming Free Fire
 • Lượng fan hâm mộ của kênh: 250K subscribers
 • Số lượng video của kênh: 5
 • Tên kênh liên quan: Zeno
 • Lượng fan hâm mộ của kênh: 285K subscribers
 • Số lượng video của kênh: 2
 • Tên kênh liên quan: Bí Ngô Gaming
 • Lượng fan hâm mộ của kênh: 104K subscribers
 • Số lượng video của kênh: 5
 • Tên kênh liên quan: KHANGG
 • Lượng fan hâm mộ của kênh: 490K subscribers
 • Số lượng video của kênh: 10
 • Tên kênh liên quan: Noob Hani
 • Lượng fan hâm mộ của kênh: 129K subscribers
 • Số lượng video của kênh: 2
 • Tên kênh liên quan: Chuột Tv
 • Lượng fan hâm mộ của kênh: 67.5K subscribers
 • Số lượng video của kênh: 14
 • Tên kênh liên quan: Vanh MCVN
 • Lượng fan hâm mộ của kênh: 332K subscribers
 • Số lượng video của kênh: 53
 • Tên kênh liên quan: KienRic
 • Lượng fan hâm mộ của kênh: 154K subscribers
 • Số lượng video của kênh: 1 video”}]},”navigationEndpoint”:{“clickTrackingParams”:”CEcQljUYCSITCKCRsO7rqP0CFYVliwodzZQAejIGZy1oaWdoWhhVQ1ZqQ3NxNlBDZDFSeHJoa09mdUdNc3eaAQUQ8jgYaA==”,”commandMetadata”:{“webCommandMetadata”:{“url”:”/watch?v=xxW-jRlhErU&list=PLgXLKF7aIIajc06dNZFxHr6NqRvt2NgnD”,”webPageType”:”WEB_PAGE_TYPE_WATCH”,”rootVe”:3832}},”watchEndpoint”:{“videoId”:”xxW-jRlhErU”,”playlistId”:”PLgXLKF7aIIajc06dNZFxHr6NqRvt2NgnD”,”params”:”OAI%3D”,”loggingContext”:{“vssLoggingContext”:{“serializedContextData”:”GiJQTGdYTEtGN2FJSWFqYzA2ZE5aRnhIcjZOcVJ2dDJOZ25E”}},”watchEndpointSupportedOnesieConfig”:{“html5PlaybackOnesieConfig”:{“commonConfig”:{“url”:”https://rr5—sn-8pxuuxa-nbo6k.googlevideo.com/initplayback?source=youtube&oeis=1&c=WEB&oad=3200&ovd=3200&oaad=11000&oavd=11000&ocs=700&oewis=1&oputc=1&ofpcc=1&msp=1&odepv=1&id=c715be8d196112b5&ip=2402%3A800%3A63e6%3Aef16%3A7d64%3Aa5ce%3A46f3%3A8503&initcwndbps=1220000&mt=1677058642&oweuc=&pxtags=Cg4KAnR4EggyNDQ2ODY4NQ&rxtags=Cg4KAnR4EggyNDQ2ODY4Mw%2CCg4KAnR4EggyNDQ2ODY4NA%2CCg4KAnR4EggyNDQ2ODY4NQ%2CCg4KAnR4EggyNDQ2ODY4Ng%2CCg4KAnR4EggyNDQ2ODY4Nw%2CCg4KAnR4EggyNDQ2ODY4OA%2CCg4KAnR4EggyNDQ2ODY4OQ”}}}}},”videoCountShortText”:{“simpleText”:”1″},”trackingParams”:”CEcQljUYCSITCKCRsO7rqP0CFYVliwodzZQAeg==”,”thumbnailText”:{“runs”:[{“text”:”1″,”bold”:true},{“text”:” video”}]},”ownerBadges”:[{“metadataBadgeRenderer”:{“icon”:{“iconType”:”CHECK_CIRCLE_THICK”},”style”:”BADGE_STYLE_TYPE_VERIFIED”,”tooltip”:”Verified”,”trackingParams”:”CEcQljUYCSITCKCRsO7rqP0CFYVliwodzZQAeg==”,”accessibilityData”:{“label”:”Verified”}}}],”thumbnailRenderer”:{“playlistVideoThumbnailRenderer”:{“thumbnail”:{“thumbnails”:[{“url”:”https://i.ytimg.com/vi/xxW-jRlhErU/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCOADEI4CSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLBdLxnnbxilbsCD9ZwiGjnQShfz5Q”,”width”:480,”height”:270}]},”trackingParams”:”CEgQy-wJIhMIoJGw7uuo_QIVhWWLCh3NlAB6″}},”thumbnailOverlays”:[{“thumbnailOverlaySidePanelRenderer”:{“text”:{“simpleText”:”1″},”icon”:{“iconType”:”PLAYLISTS”}}},{“thumbnailOverlayHoverTextRenderer”:{“text”:{“runs”:[{“text”:”Play all”}]},”icon”:{“iconType”:”PLAY_ALL”}}},{“thumbnailOverlayNowPlayingRenderer”:{“text”:{“runs”:[{“text”:”Now playing”}]}}}],”viewPlaylistText”:{“runs”:[{“text”:”View full playlist”,”navigationEndpoint”:{“clickTrackingParams”:”CEcQljUYCSITCKCRsO7rqP0CFYVliwodzZQAejIGZy1oaWdo”,”commandMetadata”:{“webCommandMetadata”:{“url”:”/playlist?list=PLgXLKF7aIIajc06dNZFxHr6NqRvt2NgnD”,”webPageType”:”WEB_PAGE_TYPE_PLAYLIST”,”rootVe”:5754,”apiUrl”:”/youtubei/v1/browse”}},”browseEndpoint”:{“browseId”:”VLPLgXLKF7aIIajc06dNZFxHr6NqRvt2NgnD”}}}]}}},{“gridPlaylistRenderer”:{“playlistId”:”PLgXLKF7aIIajMYqTxDYWDIALS47f2h-bi”,”thumbnail”:{“thumbnails”:[{“url”:”https://i.ytimg.com/vi/HzRdd5CNclU/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCOADEI4CSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLARXe32cyeHr794xP0daH7pQiylOw”,”width”:480,”height”:270}]},”title”:{“runs”:[{“text”:”Live Stream”,”navigationEndpoint”:{“clickTrackingParams”:”CEUQljUYCiITCKCRsO7rqP0CFYVliwodzZQAejIGZy1oaWdoWhhVQ1ZqQ3NxNlBDZDFSeHJoa09mdUdNc3eaAQUQ8jgYaA==”,”commandMetadata”:{“webCommandMetadata”:{“url”:”/watch?v=HzRdd5CNclU&list=PLgXLKF7aIIajMYqTxDYWDIALS47f2h-bi”,”webPageType”:”WEB_PAGE_TYPE_WATCH”,”rootVe”:3832}},”watchEndpoint”:{“videoId”:”HzRdd5CNclU”,”playlistId”:”PLgXLKF7aIIajMYqTxDYWDIALS47f2h-bi”,”params”:”OAI%3D”,”loggingContext”:{“vssLoggingContext”:{“serializedContextData”:”GiJQTGdYTEtGN2FJSWFqTVlxVHhEWVdESUFMUzQ3ZjJoLWJp”}},”watchEndpointSupportedOnesieConfig”:{“html5PlaybackOnesieConfig”:{“commonConfig”:{“url”:”https://rr1—sn-8pxuuxa-nbo6k.googlevideo.com/initplayback?source=youtube&oeis=1&c=WEB&oad=3200&ovd=3200&oaad=11000&oavd=11000&ocs=700&oewis=1&oputc=1&ofpcc=1&msp=1&odepv=1&id=1f345d77908d7255&ip=2402%3A800%3A63e6%3Aef16%3A7d64%3Aa5ce%3A46f3%3A8503&initcwndbps=1220000&mt=1677058642&oweuc=&pxtags=Cg4KAnR4EggyNDQ2ODY4NQ&rxtags=Cg4KAnR4EggyNDQ2ODY4Mw%2CCg4KAnR4EggyNDQ2ODY4NA%2CCg4KAnR4EggyNDQ2ODY4NQ%2CCg4KAnR4EggyNDQ2ODY4Ng%2CCg4KAnR4EggyNDQ2ODY4Nw%2CCg4KAnR4EggyNDQ2ODY4OA%2CCg4KAnR4EggyNDQ2ODY4OQ”}}}}}}]},”videoCountText”:{“runs”:[{“text”:”4

Bình luận của người dùng về kênh này

Có tổng cộng 419 bình luật về T Gaming. Trong đó:

 • 55 bình luận rất tuyệt vời
 • 96 bình luận tuyệt vời
 • 103 bình luận bình thường
 • 83 bình luận kém
 • 72 bình luận kém rém

Vậy là bạn đã xem xong bài viết chủ đề T Gaming rồi đó. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ nó đến nhiều người khác nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *