Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Cập Nhật Mới Sang Trần – Phân Tích Tổng View, Thu Nhập, Subscriber

Cập Nhật Mới Sang Trần – Phân Tích Tổng View, Thu Nhập, Subscriber

Bạn đang muốn tìm hiểu thông tin về chủ đề “Sang Trần”. mekonggroup.net sẽ tổng hợp các thông tin để trả lời thắc mắt cho các bạn trong bài viết này. Mời các bạn đọc hết bài viết này để tìm được những thông tin mà mình muốn xem nhé. Bạn cũng có thể xem thêm một số bài viết chủ đề khác tại đây: https://mekonggroup.net/blog/ Sang Trần meme, Sang Trần là ai, Sang Trần YouTube, Sang trần ckg, Sang trần nhảy, Sangtraan VALORANT, Phản ứng của tao, Sangtraan meme.

Xem thông tin về Sang Trần

Thông tin

 • Tên kênh: Sang Trần
 • Link của kênh: Truy cập vào kênh Sang Trần tại đây
 • Thu nhập trung bình hàng ngày của kênh: 317822 VNĐ
 • Thu nhập trung bình hàng tháng của kênh: 9534670 VNĐ
 • Thu nhập trung bình hàng năm của kênh: 114416040 VNĐ
 • CPM trung bình của ngành chủ đề này (Thu nhập trên 1000 lần hiển thị quảng cáo): 11375 VNĐ
 • Tổng số video của kênh Sang Trần: 2 video
 • Tổng lượt xem của kênh: 745078 view
 • Lượt xem trung bình hàng ngày: 27940 view
 • Lượt xem trung bình hàng tháng: 838200 view
 • Lượt xem trung bình hàng năm: 10058400 view
 • Kênh thuộc quốc gia
 • ID của kênh: UC0CFZcdI8midN8igCCspDfA
 • ID theo tên của kênh: @user-br4zq9lh7k
 • Thể loại: music
 • Số lượng người đăng ký: 1,130 — Lượt Subscriber
 • Ngày đăng video đầu tiên: Mar 4th, 2017

Giới thiệu về kênh

Xem video liên quan đến Sang Trần

Phản Ứng Của Sangtraan Khi Xem \”Predator Helios 300 SpatialLabs\”

Stream Của Sangtraan Có Gì Hay?

PHẢN ỨNG CỦA TAO

Đánh giá của người dùng về kênh này

 • 6 điểm cho tiêu chí giải trí
 • 5 điểm cho tiêu chí lượt theo dõi
 • 8 điểm cho tiêu chí lượt xem
 • 9 điểm cho tiêu chí số lượng video
 • 8 điểm cho tiêu chí tỉ lệ tương tác
 • 6 điểm cho tiêu chí cộng đồng
 • 9 điểm cho tiêu chất lượng kênh

Hình ảnh liên quan đến Sang Trần

Phát hiện thấy 30 bài viết liên quan đến Sang Trần.

Trần Xuyên Sáng Là Gì? Cấu Tạo Của Trần Xuyên Sáng - Vật Liệu Xây Dựng Việt Nam
Trần Xuyên Sáng Là Gì? Cấu Tạo Của Trần Xuyên Sáng – Vật Liệu Xây Dựng Việt Nam
Giá 1M2 Trần Xuyên Sáng
Giá 1M2 Trần Xuyên Sáng
Báo Giá 1M2 Trần Xuyên Sáng - Ap Ceiling
Báo Giá 1M2 Trần Xuyên Sáng – Ap Ceiling
7 Bước Thi Công Trần Và Vách Xuyên Sáng - Trần Xuyên Sáng Extenzo
7 Bước Thi Công Trần Và Vách Xuyên Sáng – Trần Xuyên Sáng Extenzo

Bạn có thể xem thêm một số thông tin liên quan đến Sang Trần tại đây

Thông tin liên lạc với kênh

  Một số kênh liên quan

  • Tên kênh liên quan: Góc Saigon
  • Lượng fan hâm mộ của kênh: 332K subscribers
  • Số lượng video của kênh: 2
  • Tên kênh liên quan: Cô Ba Bình Dương
  • Lượng fan hâm mộ của kênh: 1.4 million subscribers
  • Số lượng video của kênh: 1 video”}]},”navigationEndpoint”:{“clickTrackingParams”:”CEgQljUYASITCO6Xt_Tfqf0CFeBNDwIdKqYOazIGZy1oaWdoWhhVQzBDRlpjZEk4bWlkTjhpZ0NDc3BEZkGaAQYQ8jgYzQE=”,”commandMetadata”:{“webCommandMetadata”:{“url”:”/watch?v=wmGiC6nGfpw&list=PLJhn_bMlOE5zUj_2cBs1xi0m3P56H6WEN”,”webPageType”:”WEB_PAGE_TYPE_WATCH”,”rootVe”:3832}},”watchEndpoint”:{“videoId”:”wmGiC6nGfpw”,”playlistId”:”PLJhn_bMlOE5zUj_2cBs1xi0m3P56H6WEN”,”params”:”OAI%3D”,”loggingContext”:{“vssLoggingContext”:{“serializedContextData”:”GiJQTEpobl9iTWxPRTV6VWpfMmNCczF4aTBtM1A1Nkg2V0VO”}},”watchEndpointSupportedOnesieConfig”:{“html5PlaybackOnesieConfig”:{“commonConfig”:{“url”:”https://rr4—sn-8pxuuxa-nbo6l.googlevideo.com/initplayback?source=youtube&oeis=1&c=WEB&oad=3200&ovd=3200&oaad=11000&oavd=11000&ocs=700&oewis=1&oputc=1&ofpcc=1&msp=1&odepv=1&id=c261a20ba9c67e9c&ip=2402%3A800%3A63e6%3Aef16%3A7d64%3Aa5ce%3A46f3%3A8503&initcwndbps=1103750&mt=1677089869&oweuc=&pxtags=Cg4KAnR4EggyNDQ3MjQzMQ&rxtags=Cg4KAnR4EggyNDQ3MjQyNw%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQyOA%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQyOQ%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQzMA%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQzMQ%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQzMg%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQzMw”}}}}},”videoCountShortText”:{“simpleText”:”1″},”trackingParams”:”CEgQljUYASITCO6Xt_Tfqf0CFeBNDwIdKqYOaw==”,”thumbnailText”:{“runs”:[{“text”:”1″,”bold”:true},{“text”:” video”}]},”thumbnailRenderer”:{“playlistVideoThumbnailRenderer”:{“thumbnail”:{“thumbnails”:[{“url”:”https://i.ytimg.com/vi/wmGiC6nGfpw/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwExCOADEI4CSFryq4qpAyMIARUAAIhCGAHwAQH4Af4JgALQBYoCDAgAEAEYZSBaKFowDw==&rs=AOn4CLBn1QLNPC2HTQ30fha3oe93P0BPjg”,”width”:480,”height”:270}]},”trackingParams”:”CEkQy-wJIhMI7pe39N-p_QIV4E0PAh0qpg5r”}},”thumbnailOverlays”:[{“thumbnailOverlaySidePanelRenderer”:{“text”:{“simpleText”:”1″},”icon”:{“iconType”:”PLAYLISTS”}}},{“thumbnailOverlayHoverTextRenderer”:{“text”:{“runs”:[{“text”:”Play all”}]},”icon”:{“iconType”:”PLAY_ALL”}}},{“thumbnailOverlayNowPlayingRenderer”:{“text”:{“runs”:[{“text”:”Now playing”}]}}}],”viewPlaylistText”:{“runs”:[{“text”:”View full playlist”,”navigationEndpoint”:{“clickTrackingParams”:”CEgQljUYASITCO6Xt_Tfqf0CFeBNDwIdKqYOazIGZy1oaWdo”,”commandMetadata”:{“webCommandMetadata”:{“url”:”/playlist?list=PLJhn_bMlOE5zUj_2cBs1xi0m3P56H6WEN”,”webPageType”:”WEB_PAGE_TYPE_PLAYLIST”,”rootVe”:5754,”apiUrl”:”/youtubei/v1/browse”}},”browseEndpoint”:{“browseId”:”VLPLJhn_bMlOE5zUj_2cBs1xi0m3P56H6WEN”}}}]}}}],”trackingParams”:”CEUQxjkiEwjul7f036n9AhXgTQ8CHSqmDms=”,”visibleItemCount”:4,”nextButton”:{“buttonRenderer”:{“style”:”STYLE_DEFAULT”,”size”:”SIZE_DEFAULT”,”isDisabled”:false,”icon”:{“iconType”:”CHEVRON_RIGHT”},”accessibility”:{“label”:”Next”},”trackingParams”:”CEcQ8FsiEwjul7f036n9AhXgTQ8CHSqmDms=”}},”previousButton”:{“buttonRenderer”:{“style”:”STYLE_DEFAULT”,”size”:”SIZE_DEFAULT”,”isDisabled”:false,”icon”:{“iconType”:”CHEVRON_LEFT”},”accessibility”:{“label”:”Previous”},”trackingParams”:”CEYQ8FsiEwjul7f036n9AhXgTQ8CHSqmDms=”}}}},”trackingParams”:”CEQQ3BwYACITCO6Xt_Tfqf0CFeBNDwIdKqYOaw==”}}],”trackingParams”:”CEMQuy8YASITCO6Xt_Tfqf0CFeBNDwIdKqYOaw==”}},{“itemSectionRenderer”:{“contents”:[{“shelfRenderer”:{“title”:{“runs”:[{“text”:”Subscriptions”,”navigationEndpoint”:{“clickTrackingParams”:”CBsQ3BwYACITCO6Xt_Tfqf0CFeBNDwIdKqYOaw==”,”commandMetadata”:{“webCommandMetadata”:{“url”:”/@user-br4zq9lh7k/channels?view=56&shelf_id=0″,”webPageType”:”WEB_PAGE_TYPE_CHANNEL”,”rootVe”:3611,”apiUrl”:”/youtubei/v1/browse”}},”browseEndpoint”:{“browseId”:”UC0CFZcdI8midN8igCCspDfA”,”params”:”EghjaGFubmVscyA4cAA%3D”,”canonicalBaseUrl”:”/@user-br4zq9lh7k”}}}]},”endpoint”:{“clickTrackingParams”:”CBsQ3BwYACITCO6Xt_Tfqf0CFeBNDwIdKqYOaw==”,”commandMetadata”:{“webCommandMetadata”:{“url”:”/@user-br4zq9lh7k/channels?view=56&shelf_id=0″,”webPageType”:”WEB_PAGE_TYPE_CHANNEL”,”rootVe”:3611,”apiUrl”:”/youtubei/v1/browse”}},”browseEndpoint”:{“browseId”:”UC0CFZcdI8midN8igCCspDfA”,”params”:”EghjaGFubmVscyA4cAA%3D”,”canonicalBaseUrl”:”/@user-br4zq9lh7k”}},”content”:{“horizontalListRenderer”:{“items”:[{“gridChannelRenderer”:{“channelId”:”UC-JkmoCcB-KRiiXyHyaFj8g”,”thumbnail”:{“thumbnails”:[{“url”:”//yt3.googleusercontent.com/jf0jv3Zz6ahfAcM8-GOtY1RtMhMGIxPBilGuC_kSgrhGyHLFCTUQ3kXhTlUcuOYMoVXhAX4w=s88-c-k-c0x00ffffff-no-rj-mo”,”width”:88,”height”:88},{“url”:”//yt3.googleusercontent.com/jf0jv3Zz6ahfAcM8-GOtY1RtMhMGIxPBilGuC_kSgrhGyHLFCTUQ3kXhTlUcuOYMoVXhAX4w=s176-c-k-c0x00ffffff-no-rj-mo”,”width”:176,”height”:176}]},”videoCountText”:{“runs”:[{“text”:”810
  • Tên kênh liên quan: Kênh Thể dục Trung Niên-Mặt Trời Đỏ
  • Lượng fan hâm mộ của kênh: 54.6K subscribers
  • Số lượng video của kênh: 348
  • Tên kênh liên quan: Hòa Hà Giang TV
  • Lượng fan hâm mộ của kênh: 7.3K subscribers
  • Số lượng video của kênh: 234
  • Tên kênh liên quan: Minh Hạnh Trà Sữa
  • Lượng fan hâm mộ của kênh: 5.25K subscribers
  • Số lượng video của kênh: 71
  • Tên kênh liên quan: GÁI BẢN
  • Lượng fan hâm mộ của kênh: 469K subscribers
  • Số lượng video của kênh: 155
  • Tên kênh liên quan: Karaoke Huynh Le
  • Lượng fan hâm mộ của kênh: 543K subscribers
  • Số lượng video của kênh: 1,375
  • Tên kênh liên quan: HỘI THIỆN NGUYỆN BDS
  • Lượng fan hâm mộ của kênh: 1.11 million subscribers
  • Số lượng video của kênh: 1,462
  • Tên kênh liên quan: TrangMiu family Japan
  • Lượng fan hâm mộ của kênh: 278K subscribers
  • Số lượng video của kênh: 4,272
  • Tên kênh liên quan: Thanh Thúy Đức Thịnh
  • Lượng fan hâm mộ của kênh: 112K subscribers
  • Số lượng video của kênh: 362
  • Tên kênh liên quan: Sunny Doan
  • Lượng fan hâm mộ của kênh: 120K subscribers
  • Số lượng video của kênh: 293
  • Tên kênh liên quan: GIANG KIM CÚC VÀ CÁC CỘNG SỰ
  • Lượng fan hâm mộ của kênh: 16.2K subscribers
  • Số lượng video của kênh: 3,048

  Bình luận của người dùng về kênh này

  Có tổng cộng 197 bình luật về Sang Trần. Trong đó:

  • 892 bình luận rất tuyệt vời
  • 906 bình luận tuyệt vời
  • 189 bình luận bình thường
  • 187 bình luận kém
  • 76 bình luận kém rém

  Vậy là bạn đã xem xong bài viết chủ đề Sang Trần rồi đó. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ nó đến nhiều người khác nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *