Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Mới Cập Nhật Ninomae Ina’Nis Ch. Hololive-En – Phân Tích Tổng View, Thu Nhập, Subscriber

Mới Cập Nhật Ninomae Ina’Nis Ch. Hololive-En – Phân Tích Tổng View, Thu Nhập, Subscriber

Bạn đang muốn tìm hiểu thông tin về chủ đề “Ninomae Ina’nis Ch. hololive-EN”. mekonggroup.net sẽ tổng hợp các thông tin để trả lời thắc mắt cho các bạn trong bài viết này. Mời các bạn đọc hết bài viết này để tìm được những thông tin mà mình muốn xem nhé. Bạn cũng có thể xem thêm một số bài viết chủ đề khác tại đây: 100 bài viết mới cập nhật .

Xem thông tin về Ninomae Ina’nis Ch. hololive-EN

Thông tin

 • Tên kênh: Ninomae Ina’nis Ch. hololive-EN
 • Link của kênh: Truy cập vào kênh Ninomae Ina’nis Ch. hololive-EN tại đây
 • Thu nhập trung bình hàng ngày của kênh: 3055325 VNĐ
 • Thu nhập trung bình hàng tháng của kênh: 91659750 VNĐ
 • Thu nhập trung bình hàng năm của kênh: 1099917000 VNĐ
 • CPM trung bình của ngành chủ đề này (Thu nhập trên 1000 lần hiển thị quảng cáo): 40950 VNĐ
 • Tổng số video của kênh Ninomae Ina’nis Ch. hololive-EN: 517 video
 • Tổng lượt xem của kênh: 118744458 view
 • Lượt xem trung bình hàng ngày: 74611 view
 • Lượt xem trung bình hàng tháng: 2238330 view
 • Lượt xem trung bình hàng năm: 26859960 view
 • Kênh thuộc quốc gia JP
 • ID của kênh: UCMwGHR0BTZuLsmjY_NT5Pwg
 • ID theo tên của kênh: @NinomaeInanis
 • Thể loại: games
 • Số lượng người đăng ký: 1,510,000 – Lượt Subscriber
 • Ngày đăng video đầu tiên: Jul 16th, 2020

Giới thiệu về kênh

One day, she picked up a strange book and then started to gain the power of controlling tentacles. To her, tentacles are just a part in her ordinary life; it has never been a big deal for her. However, her girly mind does want to get them dressed up and stay pretty.

After gaining power, she started hearing Ancient Whispers and Revelations. Hence, she began her VTuber activities to deliver random sanity checks on humanity, as an ordinary girl.

For Inquiries
Cover Corp: http://cover-corp.com/
Official Twitter: https://twitter.com/hololive_En

Xem video liên quan đến Ninomae Ina’nis Ch. hololive-EN

【3D SHOWCASE】IT’S FINALLY TIME!!!!!!!!!!!!!! #TakoTimes3 #Myth3Dkitaaa

【CHAT】ホロライブのタレントなったからももう2年半、どのぐらい日本語しゃべられるようになったか調べてみますーーと言ってもさぁー多分ねぇー英語も使うよぉー Hi Let’s Chat

【POKEMON VIOLET】 VICTORY ROAD TAKE ME HOME 【#11】

Đánh giá của người dùng về kênh này

 • 8 điểm cho tiêu chí giải trí
 • 5 điểm cho tiêu chí lượt theo dõi
 • 9 điểm cho tiêu chí lượt xem
 • 7 điểm cho tiêu chí số lượng video
 • 9 điểm cho tiêu chí tỉ lệ tương tác
 • 6 điểm cho tiêu chí cộng đồng
 • 6 điểm cho tiêu chất lượng kênh

Hình ảnh liên quan đến Ninomae Ina’nis Ch. hololive-EN

Tìm thấy 6 bài viết liên quan đến chủ đề Ninomae Ina’nis Ch. hololive-EN.

Ninomae Ina'Nis Ch. Hololive-En - Youtube
Ninomae Ina’Nis Ch. Hololive-En – Youtube
Ninomae Ina'Nis | Virtual Youtuber Wiki | Fandom
Ninomae Ina’Nis | Virtual Youtuber Wiki | Fandom
Ninomae Ina'Nis?Holoen (@Ninomaeinanis) / Twitter
Ninomae Ina’Nis?Holoen (@Ninomaeinanis) / Twitter
Debut Stream】Hi!? #Hololiveenglish #Holomyth - Youtube
Debut Stream】Hi!? #Hololiveenglish #Holomyth – Youtube
Ninomae Ina'Nis Ch. Hololive-En | Wikitubia | Fandom
Ninomae Ina’Nis Ch. Hololive-En | Wikitubia | Fandom

Bạn có thể xem thêm một số thông tin liên quan đến Ninomae Ina’nis Ch. hololive-EN tại đây

Thông tin liên lạc với kênh

Một số kênh liên quan

 • Tên kênh liên quan: Gawr Gura Ch. hololive-EN
 • Lượng fan hâm mộ của kênh: 4.28 million subscribers
 • Số lượng video của kênh: 11
 • Tên kênh liên quan: Watson Amelia Ch. hololive-EN
 • Lượng fan hâm mộ của kênh: 1.73 million subscribers
 • Số lượng video của kênh: 2
 • Tên kênh liên quan: Mori Calliope Ch. hololive-EN
 • Lượng fan hâm mộ của kênh: 2.19 million subscribers
 • Số lượng video của kênh: 5
 • Tên kênh liên quan: Takanashi Kiara Ch. hololive-EN
 • Lượng fan hâm mộ của kênh: 1.45 million subscribers
 • Số lượng video của kênh: 2
 • Tên kênh liên quan: IRyS Ch. hololive-EN
 • Lượng fan hâm mộ của kênh: 914K subscribers
 • Số lượng video của kênh: 3
 • Tên kênh liên quan: Tsukumo Sana Ch. hololive-EN
 • Lượng fan hâm mộ của kênh: 402K subscribers
 • Số lượng video của kênh: 3
 • Tên kênh liên quan: Hakos Baelz Ch. hololive-EN
 • Lượng fan hâm mộ của kênh: 685K subscribers
 • Số lượng video của kênh: 1 video”}]},”navigationEndpoint”:{“clickTrackingParams”:”CKoBEJY1GAYiEwjMtqn-r6n9AhVPqFgKHTpKBskyBmctaGlnaFoYVUNNd0dIUjBCVFp1THNtallfTlQ1UHdnmgEFEPI4GGg=”,”commandMetadata”:{“webCommandMetadata”:{“url”:”/watch?v=JONJ3uqvhcs&list=PLQZecHYc3j2qgIwiFA9E9cdRHr3HR4fgA”,”webPageType”:”WEB_PAGE_TYPE_WATCH”,”rootVe”:3832}},”watchEndpoint”:{“videoId”:”JONJ3uqvhcs”,”playlistId”:”PLQZecHYc3j2qgIwiFA9E9cdRHr3HR4fgA”,”params”:”OAI%3D”,”loggingContext”:{“vssLoggingContext”:{“serializedContextData”:”GiJQTFFaZWNIWWMzajJxZ0l3aUZBOUU5Y2RSSHIzSFI0ZmdB”}},”watchEndpointSupportedOnesieConfig”:{“html5PlaybackOnesieConfig”:{“commonConfig”:{“url”:”https://rr8—sn-8pxuuxa-nbo6k.googlevideo.com/initplayback?source=youtube&oeis=1&c=WEB&oad=3200&ovd=3200&oaad=11000&oavd=11000&ocs=700&oewis=1&oputc=1&ofpcc=1&msp=1&odepv=1&id=24e349deeaaf85cb&ip=2402%3A800%3A63e6%3Aef16%3A7d64%3Aa5ce%3A46f3%3A8503&initcwndbps=1251250&mt=1677076913&oweuc=&pxtags=Cg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1Ng&rxtags=Cg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1MA%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1MQ%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1Mg%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1Mw%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1NA%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1NQ%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1Ng”}}}}},”videoCountShortText”:{“simpleText”:”1″},”trackingParams”:”CKoBEJY1GAYiEwjMtqn-r6n9AhVPqFgKHTpKBsk=”,”thumbnailText”:{“runs”:[{“text”:”1″,”bold”:true},{“text”:” video”}]},”ownerBadges”:[{“metadataBadgeRenderer”:{“icon”:{“iconType”:”CHECK_CIRCLE_THICK”},”style”:”BADGE_STYLE_TYPE_VERIFIED”,”tooltip”:”Verified”,”trackingParams”:”CKoBEJY1GAYiEwjMtqn-r6n9AhVPqFgKHTpKBsk=”,”accessibilityData”:{“label”:”Verified”}}}],”thumbnailRenderer”:{“playlistVideoThumbnailRenderer”:{“thumbnail”:{“thumbnails”:[{“url”:”https://i.ytimg.com/vi/JONJ3uqvhcs/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCOADEI4CSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLCC4l3u5MWem9BXoYiDGgMM9Km-TA”,”width”:480,”height”:270}]},”trackingParams”:”CKsBEMvsCSITCMy2qf6vqf0CFU-oWAodOkoGyQ==”}},”thumbnailOverlays”:[{“thumbnailOverlaySidePanelRenderer”:{“text”:{“simpleText”:”1″},”icon”:{“iconType”:”PLAYLISTS”}}},{“thumbnailOverlayHoverTextRenderer”:{“text”:{“runs”:[{“text”:”Play all”}]},”icon”:{“iconType”:”PLAY_ALL”}}},{“thumbnailOverlayNowPlayingRenderer”:{“text”:{“runs”:[{“text”:”Now playing”}]}}}],”viewPlaylistText”:{“runs”:[{“text”:”View full playlist”,”navigationEndpoint”:{“clickTrackingParams”:”CKoBEJY1GAYiEwjMtqn-r6n9AhVPqFgKHTpKBskyBmctaGlnaA==”,”commandMetadata”:{“webCommandMetadata”:{“url”:”/playlist?list=PLQZecHYc3j2qgIwiFA9E9cdRHr3HR4fgA”,”webPageType”:”WEB_PAGE_TYPE_PLAYLIST”,”rootVe”:5754,”apiUrl”:”/youtubei/v1/browse”}},”browseEndpoint”:{“browseId”:”VLPLQZecHYc3j2qgIwiFA9E9cdRHr3HR4fgA”}}}]}}},{“gridPlaylistRenderer”:{“playlistId”:”PLQZecHYc3j2r8VyWJFhLuvt9iurm4cCaZ”,”thumbnail”:{“thumbnails”:[{“url”:”https://i.ytimg.com/vi/fPAAiC4usqg/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEXCOADEI4CSFryq4qpAwkIARUAAIhCGAE=&rs=AOn4CLBPL3B72tj3JG4nKZhn3kqpcaPpJg”,”width”:480,”height”:270}]},”title”:{“runs”:[{“text”:”Opus: Echo of Starsong”,”navigationEndpoint”:{“clickTrackingParams”:”CKgBEJY1GAciEwjMtqn-r6n9AhVPqFgKHTpKBskyBmctaGlnaFoYVUNNd0dIUjBCVFp1THNtallfTlQ1UHdnmgEFEPI4GGg=”,”commandMetadata”:{“webCommandMetadata”:{“url”:”/watch?v=fPAAiC4usqg&list=PLQZecHYc3j2r8VyWJFhLuvt9iurm4cCaZ”,”webPageType”:”WEB_PAGE_TYPE_WATCH”,”rootVe”:3832}},”watchEndpoint”:{“videoId”:”fPAAiC4usqg”,”playlistId”:”PLQZecHYc3j2r8VyWJFhLuvt9iurm4cCaZ”,”params”:”OAI%3D”,”loggingContext”:{“vssLoggingContext”:{“serializedContextData”:”GiJQTFFaZWNIWWMzajJyOFZ5V0pGaEx1dnQ5aXVybTRjQ2Fa”}},”watchEndpointSupportedOnesieConfig”:{“html5PlaybackOnesieConfig”:{“commonConfig”:{“url”:”https://rr6—sn-8pxuuxa-nbozz.googlevideo.com/initplayback?source=youtube&oeis=1&c=WEB&oad=3200&ovd=3200&oaad=11000&oavd=11000&ocs=700&oewis=1&oputc=1&ofpcc=1&msp=1&odepv=1&id=7cf000882e2eb2a8&ip=2402%3A800%3A63e6%3Aef16%3A7d64%3Aa5ce%3A46f3%3A8503&initcwndbps=1218750&mt=1677076913&oweuc=&pxtags=Cg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1Ng&rxtags=Cg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1MA%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1MQ%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1Mg%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1Mw%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1NA%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1NQ%2CCg4KAnR4EggyNDQ3MjQ1Ng”}}}}}}]},”videoCountText”:{“runs”:[{“text”:”2
 • Tên kênh liên quan: Ceres Fauna Ch. hololive-EN
 • Lượng fan hâm mộ của kênh: 691K subscribers
 • Số lượng video của kênh: 14
 • Tên kênh liên quan: Ouro Kronii Ch. hololive-EN
 • Lượng fan hâm mộ của kênh: 845K subscribers
 • Số lượng video của kênh: 24
 • Tên kênh liên quan: Nanashi Mumei Ch. hololive-EN
 • Lượng fan hâm mộ của kênh: 785K subscribers
 • Số lượng video của kênh: 2

Bình luận của người dùng về kênh này

Có tổng cộng 447 bình luật về Ninomae Ina’nis Ch. hololive-EN. Trong đó:

 • 264 bình luận rất tuyệt vời
 • 847 bình luận tuyệt vời
 • 366 bình luận bình thường
 • 139 bình luận kém
 • 77 bình luận kém rém

Vậy là bạn đã xem xong bài viết chủ đề Ninomae Ina’nis Ch. hololive-EN rồi đó. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ nó đến nhiều người khác nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *