Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Thông Tin Nick Jr. – Phân Tích Tổng View, Thu Nhập, Subscriber

Thông Tin Nick Jr. – Phân Tích Tổng View, Thu Nhập, Subscriber

Bạn đang muốn tìm hiểu thông tin về chủ đề “Nick Jr.”. mekonggroup.net sẽ tổng hợp các thông tin để trả lời thắc mắt cho các bạn trong bài viết này. Mời các bạn đọc hết bài viết này để tìm được những thông tin mà mình muốn xem nhé. Bạn cũng có thể xem thêm một số bài viết chủ đề khác tại đây: 100 bài viết mới cập nhật Nick Jr Game, Nick Jr app, Nick jr account, PAW Patrol, Nick jr facebook, Cartoons on, Nickjr co uk, Nickelodeon tv online.

Xem thông tin về Nick Jr.

Thông tin

 • Tên kênh: Nick Jr.
 • Link của kênh: Truy cập vào kênh Nick Jr. tại đây
 • Thu nhập trung bình hàng ngày của kênh: 215233200 VNĐ
 • Thu nhập trung bình hàng tháng của kênh: 6456996000 VNĐ
 • Thu nhập trung bình hàng năm của kênh: 77483952000 VNĐ
 • CPM trung bình của ngành chủ đề này (Thu nhập trên 1000 lần hiển thị quảng cáo): 38220 VNĐ
 • Tổng số video của kênh Nick Jr.: 5.1K video
 • Tổng lượt xem của kênh: 21715594797 view
 • Lượt xem trung bình hàng ngày: 5631428 view
 • Lượt xem trung bình hàng tháng: 168942840 view
 • Lượt xem trung bình hàng năm: 2027314080 view
 • Kênh thuộc quốc gia US
 • ID của kênh: UCUe6ZpY6TJ0no8jI4l2iLxw
 • ID theo tên của kênh: @nickjr
 • Thể loại: entertainment
 • Số lượng người đăng ký: 26,600,000 – Lượt Subscriber
 • Ngày đăng video đầu tiên: Sep 27th, 2012

Giới thiệu về kênh

You can enjoy Nick Jr. shows and games everywhere you are. Watch full episodes of PAW Patrol, Shimmer and Shine, Blaze and the Monster Machines, Bubble Guppies, Team Umizoomi, Ricky Zoom, Peppa Pig, and more, anytime and anywhere, with the Nick Jr. App and at Nickjr.com.

Watch full episodes, play games, and more in the free Nick Jr. App and at NickJr.com.

iTunes: https://itunes.apple.com/us/app/nick-jr./id911115712?mt=8
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nick.android.nickjr&hl=en
Amazon: https://www.amazon.com/Nickelodeon-Nick-Jr-Shows-Games/dp/B01LQP0EL2
NickJr.com: https://www.nickjr.com

Watch Paw Patrol, Bubble Guppies, Shimmer and Shine, Blaze and the Monster Machines, Ricky Zoom, Peppa Pig, Team Umizoomi, Dora and Friends, Wallykazam!, and more weekdays on Nickelodeon or all week long on the Nick Jr. Channel: http://www.nickjr.com/tvschedule/

Stream full episodes for FREE in the Nick Jr. App on Roku and Apple TV or download episodes.

Xem video liên quan đến Nick Jr.

Tiny Chef makes a pizza ? #shorts

Vending Machine Surprise! #1 w/ Blaze and the Monster Machines, PAW Patrol & Baby Shark | Nick Jr.

Blaze en de Monsterwielen | Blaze gaat naar een magische toverschool! | Nick Jr. Nederland

Đánh giá của người dùng về kênh này

 • 6 điểm cho tiêu chí giải trí
 • 9 điểm cho tiêu chí lượt theo dõi
 • 7 điểm cho tiêu chí lượt xem
 • 6 điểm cho tiêu chí số lượng video
 • 9 điểm cho tiêu chí tỉ lệ tương tác
 • 7 điểm cho tiêu chí cộng đồng
 • 7 điểm cho tiêu chất lượng kênh

Hình ảnh liên quan đến Nick Jr.

Tìm được 44 bài viết liên quan đến chủ đề Nick Jr..

Nick Jr.| Kids Shows | Full Episodes & Video Clips
Nick Jr.| Kids Shows | Full Episodes & Video Clips
File:Nick Jr. Logo 2009.Svg - Wikimedia Commons
File:Nick Jr. Logo 2009.Svg – Wikimedia Commons
Nick Jr.| Kids Shows | Full Episodes & Video Clips
Nick Jr.| Kids Shows | Full Episodes & Video Clips
Nick Jr - Watch Kids Tv Shows - Apps On Google Play
Nick Jr – Watch Kids Tv Shows – Apps On Google Play

Bạn có thể xem thêm một số thông tin liên quan đến Nick Jr. tại đây

Thông tin liên lạc với kênh

Một số kênh liên quan

 • Tên kênh liên quan: Blue’s Clues & You!
 • Lượng fan hâm mộ của kênh: 1.55 million subscribers
 • Số lượng video của kênh: 96
 • Tên kênh liên quan: Blaze and the Monster Machines
 • Lượng fan hâm mộ của kênh: 3.82 million subscribers
 • Số lượng video của kênh: 34
 • Tên kênh liên quan: Bubble Guppies
 • Lượng fan hâm mộ của kênh: 503K subscribers
 • Số lượng video của kênh: 152
 • Tên kênh liên quan: Toymation
 • Lượng fan hâm mộ của kênh: 636K subscribers
 • Số lượng video của kênh: 160
 • Tên kênh liên quan: Noggin
 • Lượng fan hâm mộ của kênh: 49.3K subscribers
 • Số lượng video của kênh: 220
 • Tên kênh liên quan: Nickelodeon
 • Lượng fan hâm mộ của kênh: 10.1 million subscribers
 • Số lượng video của kênh: 74
 • Tên kênh liên quan: Nickelodeon UK
 • Lượng fan hâm mộ của kênh: 6.58 million subscribers
 • Số lượng video của kênh: 9
 • Tên kênh liên quan: Nickelodeon em Português
 • Lượng fan hâm mộ của kênh: 6.32 million subscribers
 • Số lượng video của kênh: 1 video”}]},”navigationEndpoint”:{“clickTrackingParams”:”CEYQljUYByITCKS9j5_Lqf0CFchJYAodcH4DEjIGZy1oaWdoWhhVQ1VlNlpwWTZUSjBubzhqSTRsMmlMeHeaAQYQ8jgYlwE=”,”commandMetadata”:{“webCommandMetadata”:{“url”:”/watch?v=FfFfTFSXkFw&list=PL3qHjxSSl7AHevaa5LFw2XipXEswOkV15″,”webPageType”:”WEB_PAGE_TYPE_WATCH”,”rootVe”:3832}},”watchEndpoint”:{“videoId”:”FfFfTFSXkFw”,”playlistId”:”PL3qHjxSSl7AHevaa5LFw2XipXEswOkV15″,”params”:”OAI%3D”,”loggingContext”:{“vssLoggingContext”:{“serializedContextData”:”GiJQTDNxSGp4U1NsN0FIZXZhYTVMRncyWGlwWEVzd09rVjE1″}},”watchEndpointSupportedOnesieConfig”:{“html5PlaybackOnesieConfig”:{“commonConfig”:{“url”:”https://rr1—sn-8pxuuxa-nboss.googlevideo.com/initplayback?source=youtube&oeis=1&c=WEB&oad=3200&ovd=3200&oaad=11000&oavd=11000&ocs=700&oewis=1&oputc=1&ofpcc=1&msp=1&odepv=1&id=15f15f4c5497905c&ip=2402%3A800%3A63e6%3Aef16%3A7d64%3Aa5ce%3A46f3%3A8503&initcwndbps=1491250&mt=1677084345&oweuc=&pxtags=Cg4KAnR4EggyNDQzNjQ1NQ&rxtags=Cg4KAnR4EggyNDQzNjQ1NQ%2CCg4KAnR4EggyNDQzNjQ1Ng%2CCg4KAnR4EggyNDQzNjQ1Nw%2CCg4KAnR4EggyNDQzNjQ1OA”}}}}},”videoCountShortText”:{“simpleText”:”1″},”trackingParams”:”CEYQljUYByITCKS9j5_Lqf0CFchJYAodcH4DEg==”,”thumbnailText”:{“runs”:[{“text”:”1″,”bold”:true},{“text”:” video”}]},”ownerBadges”:[{“metadataBadgeRenderer”:{“icon”:{“iconType”:”CHECK_CIRCLE_THICK”},”style”:”BADGE_STYLE_TYPE_VERIFIED”,”tooltip”:”Verified”,”trackingParams”:”CEYQljUYByITCKS9j5_Lqf0CFchJYAodcH4DEg==”,”accessibilityData”:{“label”:”Verified”}}}],”thumbnailRenderer”:{“playlistVideoThumbnailRenderer”:{“thumbnail”:{“thumbnails”:[{“url”:”https://i.ytimg.com/vi/FfFfTFSXkFw/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwExCOADEI4CSFryq4qpAyMIARUAAIhCGAHwAQH4AdQGgALgA4oCDAgAEAEYZSBiKFMwDw==&rs=AOn4CLCFlNHomS3RFX3qWxKOjjuyd-iIBA”,”width”:480,”height”:270}]},”trackingParams”:”CEcQy-wJIhMIpL2Pn8up_QIVyElgCh1wfgMS”}},”longBylineText”:{“runs”:[{“text”:”Nick Jr.”,”navigationEndpoint”:{“clickTrackingParams”:”CEYQljUYByITCKS9j5_Lqf0CFchJYAodcH4DEjIGZy1oaWdo”,”commandMetadata”:{“webCommandMetadata”:{“url”:”/@nickjr”,”webPageType”:”WEB_PAGE_TYPE_CHANNEL”,”rootVe”:3611,”apiUrl”:”/youtubei/v1/browse”}},”browseEndpoint”:{“browseId”:”UCUe6ZpY6TJ0no8jI4l2iLxw”,”canonicalBaseUrl”:”/@nickjr”}}}]},”thumbnailOverlays”:[{“thumbnailOverlaySidePanelRenderer”:{“text”:{“simpleText”:”1″},”icon”:{“iconType”:”PLAYLISTS”}}},{“thumbnailOverlayHoverTextRenderer”:{“text”:{“runs”:[{“text”:”Play all”}]},”icon”:{“iconType”:”PLAY_ALL”}}},{“thumbnailOverlayNowPlayingRenderer”:{“text”:{“runs”:[{“text”:”Now playing”}]}}}],”viewPlaylistText”:{“runs”:[{“text”:”View full playlist”,”navigationEndpoint”:{“clickTrackingParams”:”CEYQljUYByITCKS9j5_Lqf0CFchJYAodcH4DEjIGZy1oaWdo”,”commandMetadata”:{“webCommandMetadata”:{“url”:”/playlist?list=PL3qHjxSSl7AHevaa5LFw2XipXEswOkV15″,”webPageType”:”WEB_PAGE_TYPE_PLAYLIST”,”rootVe”:5754,”apiUrl”:”/youtubei/v1/browse”}},”browseEndpoint”:{“browseId”:”VLPL3qHjxSSl7AHevaa5LFw2XipXEswOkV15″}}}]}}}],”trackingParams”:”CEMQxjkiEwikvY-fy6n9AhXISWAKHXB-AxI=”,”visibleItemCount”:4,”nextButton”:{“buttonRenderer”:{“style”:”STYLE_DEFAULT”,”size”:”SIZE_DEFAULT”,”isDisabled”:false,”icon”:{“iconType”:”CHEVRON_RIGHT”},”accessibility”:{“label”:”Next”},”trackingParams”:”CEUQ8FsiEwikvY-fy6n9AhXISWAKHXB-AxI=”}},”previousButton”:{“buttonRenderer”:{“style”:”STYLE_DEFAULT”,”size”:”SIZE_DEFAULT”,”isDisabled”:false,”icon”:{“iconType”:”CHEVRON_LEFT”},”accessibility”:{“label”:”Previous”},”trackingParams”:”CEQQ8FsiEwikvY-fy6n9AhXISWAKHXB-AxI=”}}}},”trackingParams”:”CEIQ3BwYACITCKS9j5_Lqf0CFchJYAodcH4DEg==”}}],”trackingParams”:”CEEQuy8YCyITCKS9j5_Lqf0CFchJYAodcH4DEg==”}},{“itemSectionRenderer”:{“contents”:[{“shelfRenderer”:{“title”:{“runs”:[{“text”:”Featured Channels”,”navigationEndpoint”:{“clickTrackingParams”:”CBkQ3BwYACITCKS9j5_Lqf0CFchJYAodcH4DEg==”,”commandMetadata”:{“webCommandMetadata”:{“url”:”/@nickjr/channels?view=49&shelf_id=12″,”webPageType”:”WEB_PAGE_TYPE_CHANNEL”,”rootVe”:3611,”apiUrl”:”/youtubei/v1/browse”}},”browseEndpoint”:{“browseId”:”UCUe6ZpY6TJ0no8jI4l2iLxw”,”params”:”EghjaGFubmVscyAxcAw%3D”,”canonicalBaseUrl”:”/@nickjr”}}}]},”endpoint”:{“clickTrackingParams”:”CBkQ3BwYACITCKS9j5_Lqf0CFchJYAodcH4DEg==”,”commandMetadata”:{“webCommandMetadata”:{“url”:”/@nickjr/channels?view=49&shelf_id=12″,”webPageType”:”WEB_PAGE_TYPE_CHANNEL”,”rootVe”:3611,”apiUrl”:”/youtubei/v1/browse”}},”browseEndpoint”:{“browseId”:”UCUe6ZpY6TJ0no8jI4l2iLxw”,”params”:”EghjaGFubmVscyAxcAw%3D”,”canonicalBaseUrl”:”/@nickjr”}},”content”:{“horizontalListRenderer”:{“items”:[{“gridChannelRenderer”:{“channelId”:”UCjZo1E1P6wDDyw6ImVgKM-A”,”thumbnail”:{“thumbnails”:[{“url”:”//yt3.googleusercontent.com/ytc/AL5GRJVQwQyJwPqP1EIIAI-Fei1EobSE7EJeSqSteWTPiA=s88-c-k-c0x00ffffff-no-rj-mo”,”width”:88,”height”:88},{“url”:”//yt3.googleusercontent.com/ytc/AL5GRJVQwQyJwPqP1EIIAI-Fei1EobSE7EJeSqSteWTPiA=s176-c-k-c0x00ffffff-no-rj-mo”,”width”:176,”height”:176}]},”videoCountText”:{“runs”:[{“text”:”1,065
 • Tên kênh liên quan: Nickelodeon en Español
 • Lượng fan hâm mộ của kênh: 6.96 million subscribers
 • Số lượng video của kênh: 1,123
 • Tên kênh liên quan: Nick Jr. Россия
 • Lượng fan hâm mộ của kênh: 7.06 million subscribers
 • Số lượng video của kênh: 287
 • Tên kênh liên quan: Nickelodeon France
 • Lượng fan hâm mộ của kênh: 2.57 million subscribers
 • Số lượng video của kênh: 372
 • Tên kênh liên quan: Nickelodeon Deutschland
 • Lượng fan hâm mộ của kênh: 1.55 million subscribers
 • Số lượng video của kênh: 148

Bình luận của người dùng về kênh này

Có tổng cộng 385 bình luật về Nick Jr.. Trong đó:

 • 464 bình luận rất tuyệt vời
 • 713 bình luận tuyệt vời
 • 336 bình luận bình thường
 • 47 bình luận kém
 • 45 bình luận kém rém

Vậy là bạn đã xem xong bài viết chủ đề Nick Jr. rồi đó. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ nó đến nhiều người khác nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *