Thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng tháng 2/2017

Thông tin tuyển dụng tháng 2/2017

Ngày 27/01/2022

Chi tiết

Thông tin tuyển dụng tháng 3/2016

Thông tin tuyển dụng tháng 3/2016

Ngày 27/01/2022

Thế mạnh của Mekong Group hiện nay chủ yếu là Đầu tư xây dựng Dự án, Kinh doanh và quản lý các tòa nhà, Kinh doanh tài chính chứng khoán…. Hiện nay, Mekong Group đang tập trung đầu tư vào lĩnh vực Xây dựng và quản lý các dự án Bất động sản đô thị. Một số dự án tiêu biểu gần đây như: Dự án tòa nhà hỗn hợp trung tâm thương mại Mekong Plaza, Dự án 125 Hoàng Ngân, Dự án 25 Vũ Ngọc Phan, Dự án chung cư Núi Trúc Plaza, Dự án CT3 Trung Văn – Từ Liêm

Chi tiết