Tin Mekong

Lễ ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư giữa công ty MEKONG INVEST với công ty ERESSON

Lễ ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư giữa công ty MEKONG INVEST với công ty ERESSON

Ngày 22/05/2018

Tiếp nối những thành công tại các Dự án 25 Vũ Ngọc Phan, 125 Hoàng Ngân Hà Nội, nằm trong định hướng và kế hoạch kinh doanh của Công ty trong giai đoạn phát triển mới, ngày 31/7/2015 Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị Mê Kông cùng với Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh ERESSON đã ký kết Hợp đồng hợp tác đầu tư Dự án “Tòa nhà hỗn hợp Trung tâm thương mại, Văn phòng và Căn hộ cao cấp” tại số 9 Phạm Hùng – Hà Nội.

Chi tiết