Lĩnh vực hoạt động

Thiết bị máy công trình

Thiết bị máy công trình

Ngày 27/01/2022

Thiết bị máy công trình

Chi tiết

Tư vấn đầu tư bất động sản

Tư vấn đầu tư bất động sản

Ngày 27/01/2022

Tư vấn đầu tư bất động sản

Chi tiết

Xây dựng các công trình

Xây dựng các công trình

Ngày 27/01/2022

Xây dựng các công trình

Chi tiết

Đầu tư Kinh doanh bất động sản

Đầu tư Kinh doanh bất động sản

Ngày 27/01/2022

Đầu tư Kinh doanh bất động sản

Chi tiết

Tài chính bất động sản

Tài chính bất động sản

Ngày 27/01/2022

Trên nền tảng của 3 trụ cột “Đầu tư, xây dựng, kinh doanh Bất động sản... xuyên suốt trong quá trình phát triển đến nay Mekong Group đã và đang vững bước phát triển và khẳng định là thương hiệu uy tín trên các lĩnh vực hoạt động kinh doanh đã lựa chọn.

Chi tiết

Quản lý dự án bất động sản

Quản lý dự án bất động sản

Ngày 27/01/2022

Quản lý dự án bất động sản

Chi tiết