SlideSlideSlideSlideSlide

Hợp tác

Cùng phát triển

Tin tức sự kiện

Du lịch Hạ Long hè 2017 - Niềm vui hội tụ

Du lịch Hạ Long hè 2017 - Niềm vui hội tụ

Được sự đồng ý của Ban lãnh đạo Công ty, Ban chấp hành Công đoàn phối hợp với Đoàn thanh niên Mekong Group đã tổ chức đi nghỉ mát cho toàn bộ cán bộ nhân viên Công ty tại thành phố biển Hạ Long - Quảng Ninh

Giới thiệu về Mekong Group

Giới thiệu
Trên nền tảng của 3 trụ cột “Đầu tư, xây dựng, kinh doanh Bất động sản... xuyên suốt trong quá trình phát triển đến nay Mekong Group đã và đang vững bước phát triển và khẳng định là thương hiệu uy tín trên các lĩnh vực hoạt động kinh doanh đã lựa chọn

chi tiết

Video giới thiệu

Hiện nay, Mekong Group đang tập trung đầu tư vào lĩnh vực Xây dựng và quản lý các dự án Bất động sản đô thị.

  • Đối tác
  • Đối tác
  • Đối tác
  • Đối tác
  • Đối tác
  • Đối tác